Nieuws

Versnelde ontwikkeling van innovatieve mobiliteitsoplossingen door Europese subsidie

31 januari 2020

Op 1 februari 2020 start Basalt met het Fieldlab Rehabilitation & Mobility, dat gericht is op het versterken van de mobiliteit van revalidatiepatiënten. In het Fieldlab worden de komende vier jaar met name technologische mobiliteitsoplossingen (door)ontwikkeld. Dit gebeurt aan de hand van uiteenlopende innovatieve producten en diensten die bewegen en sport en het gebruik van eHealth en technologie stimuleren.

 Basalt wil door middel van deze innovaties bijdragen aan de best mogelijke medisch specialistische behandeling, zodat de kwaliteit van leven, de participatie, de zelfredzaamheid en de veiligheid van revalidatiepatiënten verder toeneemt. Bovendien leidt het verbeteren van de kwaliteit en de resultaten van de zorg naar verwachting tot een lagere belasting van mantelzorgers en een afname van zorgkosten.
 
In het lab – dat is ingericht op verschillende locaties van Basalt – worden oplossingen bedacht en verder doorontwikkeld tot marktrijpe producten of diensten die toepasbaar zijn in de klinieken. Na uitgebreid onderzoek wordt vervolgens de stap gemaakt naar opschaling, brede implementatie en borging van de kwaliteit en het gebruik binnen behandelmethoden.
 
De doorontwikkeling van mobiliteitsoplossingen is mogelijk met een subsidie van 900 duizend Euro van Kansen voor West II. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De subsidie is toegekend per februari 2020 en heeft een looptijd van vier jaar.