Nieuws

Wijzigingen kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek

16 juli 2015

De kinderzorg van de Sint Maartenskliniek is voortdurend ‘in beweging’. Wat betekent dit voor de kinderrevalidatie van de kliniek?

Kinderrevalidatie Sint Maartenskliniek 'in beweging'De Sint Maartenskliniek richt in Boxmeer de Sint MaartensKinderkliniek op, waar de klinische orthopedische kinderzorg zal plaatsvinden. In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen blijven drie bedden beschikbaar voor kinderen/jongeren die klinische revalidatie nodig hebben na een orthopedische operatie. De overige klinische revalidatiezorg voor kinderen in Nijmegen verandert per 17 juli 2015. 
 
Bovenstaande wijzigingen hebben uiteraard invloed op het zorgaanbod binnen de kinderrevalidatie. De belangrijkste boodschap is echter: alle diagnosegroepen die eerder bij de kinderrevalidatie in de Sint Maartenskliniek kwamen, kunnen daar nog steeds terecht. Dat verandert dus niet. Wat is nog meer goed om te weten?
 
Nieuwe dagbehandelingen
Het revalidatiecentrum van de Sint Maartenskliniek heeft nieuwe poliklinische producten ontwikkeld voor bestaande diagnosegroepen: kinderen/jongeren met chronische pijn en kinderen met eetproblematiek. Door deze (evidence based) dagbehandelingen kunnen de patiënten kort en intensief trainen en toch in hun thuissituatie blijven.

Niet nieuw, maar wel belangrijk om te vermelden: alle poliklinische kinderrevalidatiezorg die de Sint Maartenskliniek in het verleden al aanbood (zoals diagnostiek en behandeling van kinderen met cerebrale parese, spina bifida, neuromusculaire aandoeningen en niet-aangeboren hersenletsel), blijft gewoon in Nijmegen.
 
Specialistische intake en mogelijke doorverwijzing
Dezelfde diagnosegroepen kunnen dus nog steeds bij de Sint Maartenskliniek terecht. In eerste instantie krijgen de kinderen/jongeren een specialistische intake, die inzicht geeft in welke behandeling de patiënt nodig heeft (indicatie). Op basis van die indicatie zorgt de revalidatiearts voor een verwijzing, bijvoorbeeld naar een poliklinische behandeling. 

Wanneer uit de intake blijkt dat de patiënt een indicatie heeft voor een klinische opname, verwijst de revalidatiearts hem/haar door naar Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal of naar de SeysCentra (alleen bij eetproblematiek). Met beide ketenpartners werkt de Sint Maartenskliniek intensief samen.
 
Klinisch revalideren
Voor kinderen/jongeren die klinisch moeten revalideren na een orthopedische operatie of na een behandeling met botox geldt: de operatie/behandeling vindt plaats in de Sint MaartensKinderkliniek locatie Boxmeer, de klinische revalidatie in de Sint Maartenkliniek in Nijmegen. De revalidatie start wanneer het qua behandelresultaat het beste past. Dit kan aansluitend aan de operatie zijn of na een periode thuis. De kinderen verblijven dan in een kindvriendelijke setting, waarbij één van de ouders op de kamer van het kind kan overnachten (rooming in). Ook kinderen die bij het revalidatiecentrum komen voor diagnostiek bij complexe hulpvragen verblijven op deze afdeling.
 
St. Maartenschool
Kinderen die in Nijmegen worden opgenomen na een orthopedische operatie kunnen tijdens de revalidatie onderwijs volgen bij de St. Maartenschool (als ze daartoe in staat zijn).
 
Blijven specialiseren
Bij het vormgeven van de kinderzorg spelen de strategische uitgangspunten van de Sint Maartenskliniek een bepalende rol. Zo wil de Sint Maartenskliniek zich blijven specialiseren. Tegelijkertijd werkt de kliniek ook steeds meer samen met partners in de zorgketen. De Sint Maartenskliniek is er namelijk van overtuigd dat specialisatie en concentratie van zorg noodzakelijk is om de zorg verder te verbeteren.