Revalidatiesector

Medisch specialistische revalidatie wil ervoor zorgen dat mensen zo goed mogelijk herstellen en weer kunnen meedoen in de maatschappij. Uitgangspunt van de behandeling is wat iemand nog wél kan. Patiënten krijgen daardoor een betere kwaliteit van leven en kunnen vaak zelfstandiger functioneren. Dat is goed voor hen. Maar het is ook goed voor de samenleving! Elke geinvesteerde euro in revalidatie levert namelijk € 5,00 op.

* Onderzoek naar de toegevoegde waarde van revalidatie, SEO Economisch Onderzoek 2008