Erkend medisch specialisme

Revalidatiegeneeskunde is een erkend medisch specialisme sinds 1977. Medisch specialistische revalidatie maakt deel uit van het basispakket in de Zorgverzekeringswet. Kijk voor meer informatie over het vak van revalidatiearts en revalidatiegeneeskunde in het algemeen op  de website van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Dit is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het Specialistenregister van de Medisch Specialisten Registratie Commissie: www.revalidatiegeneeskunde.nl.
 

Revalidatiegeneeskunde in Nederland

Revalidatiegeneeskunde is een specialisatie die gevolgd kan worden aan diverse universiteiten. Alle acht medische faculteiten in Nederland en de Universiteit Twente tellen in totaal 23 hoogleraren binnen het vakgebied revalidatie en aanpalende gebieden, zoals neurologie. Daarnaast zijn er diverse bijzondere leerstoelen. Revalidatiecentra en universiteiten doen ook samen onderzoek.