Kwaliteitscertificaten en meetinstrumenten

HKZ

Zorginstellingen zijn volgens de Kwaliteitswet Zorginstellingen verplicht om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. De stichting HKZ ontwikkelde een certificatieschema speciaal voor de medisch specialistische revalidatiezorg. Een instelling die beschikt over dit certificaat, laat zien dat zij voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen van het certificatieschema. Alle centra beschikken inmiddels over het HKZ Certificaat Medisch Specialistische Revalidatiezorg. Daarmee staat vast dat deze instellingen hun zaken intern goed op orde hebben en dat zij voortdurend en systematisch werken aan de verbetering van de kwaliteit.

 

NIAZ

Speciaal voor ziekenhuizen is het keurmerk NIAZ ontwikkeld. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Het NIAZ ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst de toepassing ervan in zorginstellingen en zorgprocessen. Aan het oordeel van de NIAZ kunnen consumenten, zorgverzekeraars, samenwerkingspartners, overheden en samenleving zien dat de geleverde zorg in de geaccrediteerde instelling veilig is en aan de NIAZ kwaliteitseisen voldoet. Kijk voor meer informatie over NIAZ-accreditatie op www.niaz.nl. 
 

ISO

Met een ISO 9001-certificaat laten instellingen zien dat zij voldoen aan internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement. ISO is een internationale kwaliteitsstandaard, vastgesteld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. In Nederland is het Nederlandse Normalisatie-instituut (NEN) verantwoordelijk voor het beheer en de uitgave van de ISO-standaarden.
Revalidatie-instellingen die het HKZ-keurmerk hebben behaald, voldoen daarmee ook aan de internationale ISO 9001-norm.