Inzicht in revalidatie

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de zorg in revalidatie-instellingen, werkt de revalidatiesector met kwaliteitsindicatoren. Ze geven bijvoorbeeld informatie over de kwaliteit van de zorg, klanttevredenheid en wachttijden. Deze gegevens worden gepubliceerd  op Independer, KiesBeter en Zorgkaart Nederland  en kunnen consumenten en verzekeraars helpen bij het maken van hun keuzes. De indicatoren zijn in het traject Inzicht in Revalidatie ontwikkeld door Revalidatie Nederland, Zorgverzekeraars Nederland, de Vereniging van Revalidatieartsen VRA en het Landelijk  steunpunt (mede)zeggenschap LSR. Het ministerie van VWS gaf Revalidatie Nederland complimenten voor haar initiatief: het ministerie ziet hierin de bevestiging dat partijen in het veld samen de verantwoordelijkheid voor transparantie van kwaliteit kunnen nemen.
 

Prestatie-indicatoren

Sinds 2004 werkt de revalidatiesector met prestatie-indicatoren. Jaarlijks stelt Revalidatie Nederland een set indicatoren vast die de verschillende aspecten van het werk in revalidatiecentra meten. De revalidatiecentra vullen die set ieder jaar in.
De prestatie-indicatoren gaan over de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg. Deze zijn vastgesteld met inbreng van onder meer:
  • revalidatieartsen
  • leden van Revalidatie Nederland
  • de NVZ
  • patiëntenorganisaties
  • de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

Revalidatie Nederland wil in samenwerking met de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) de set prestatie-indicatoren blijven verbeteren.