Innovatieprojecten

TeleNu

In het project TeleNu kregen alle revalidatiecentra en –afdelingen in ziekenhuizen twee telemedicine toepassingen: FaceTalk en het webbased oefenportaal Telerevalidatie.nl. Zorgverleners leren werken met telemedicine en krijgen de gelegenheid met toepassingen te experimenteren.

FaceTalk is ontwikkeld bij het Radboud UMC. Met deze applicatie kunnen mensen veilig met beeld communiceren op internet. Maximaal twaalf mensen kunnen tegelijk met elkaar communiceren. Meer informatie op www.facetalk.nl.

Op het webbased oefenportaal Telerevalidatie.nl staat een database met oefeningen. De therapeut selecteert geschikte oefeningen voor de patiënt en maakt daarmee een individueel trainingsschema. Elke oefening krijgt uitleg met een filmpje, gesproken en geschreven tekst. Kijk voor meer informatie op www.telerevalidatie.nl.
 

E-learning voor medewerkers

Rijndam revalidatiecentrum, De Hoogstraat Revalidatie, Reade centrum voor revalidatie en reumatologie en Sophia Revalidatie werken samen aan de ontwikkeling van een e-learningmodule voor medewerkers in de revalidatie. Paramedici, verpleegkundigen, ziekenhuishygiënisten en opleidingsadviseurs werken samen met Noordhoff uitgevers aan de module. Eind januari 2014 is de pilot gestart. De eerste module begint met infectiepreventie, een onderwerp dat veel medewerkers aangaat.
 

Voor doorzetters: naar een gezonder gewicht

Voor kinderen met een handicap is bewegen minder vanzelfsprekend. Overgewicht ligt dan al gauw op de loer. Bestaande afvalprogramma’s zijn vaak niet toereikend. Daarom ontwikkelde Heliomare in Wijk aan Zee in 2006 het Doorzettersprogramma voor kinderen met een handicap en overgewicht. In deze cursus van één jaar krijgen kinderen begeleiding van een revalidatiearts, diëtist, psycholoog of orthopedagoog, fysiotherapeut en bewegingsagoog. Dat gebeurt individueel en in maandelijkse groepsbijeenkomsten. Doel van het programma is leefstijlverandering.
Ouders van kinderen met een laag verstandelijk niveau krijgen standaard begeleiding door een maatschappelijk werker en er is overleg met leerkrachten. Uit de evaluaties blijkt dat de kinderen en jongeren de activiteiten in groepsverband als positief ervaren: ze blijven daardoor gemotiveerd en kunnen elkaar steunen. Ouders vinden de informatieavonden zeer zinvol. Vanwege de positieve ervaringen zet Heliomare het Doorzettersprogramma de komende jaren voort.