Innovatieve therapieen

GRAIL

Wie weer moet leren lopen, moet ook door drukke straten kunnen en obstakels omzeilen. Dat betekent vooral: evenwicht bewaren. Patiënten kunnen dat oefenen in een virtuele omgeving met de geavanceerde GRAIL-loopband. GRAIL staat voor Gait-Realtime-Analysis-Interactive-Lab. De loopband is in gebruik bij het UMCG Centrum voor Revalidatie, Revant, RMC Groot Klimmendaal, MRC Aardenburg en de Sint Maartenskliniek. U krijgt een indruk van de Grail via de volgende film.

CAREN: oefenen in een videogame

Revalideren in een levensgrote videogame? Het kan met CAREN, ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf Motek Medical en voor het eerst in Europa aangekocht en gebruikt door Militair Revalidatie Centrum (MRC) Aardenburg in Doorn.
CAREN (Computer Assisted Rehabilitation Environment) is een virtueel platform dat in zes richtingen kan bewegen. De revalidant krijgt markers op zijn lichaam en kan zijn balans en coördinatie trainen, dubbeltaken uitvoeren en zich laten verlokken om bepaalde bewegingen te maken. De oefeningen kunnen veilig worden uitgevoerd in een bewegingsharnas of vanuit de rolstoel. Door de virtuele omgeving is de revalidant zich minder bewust van beperkingen en verlegt hij eerder zijn grenzen. Hij ziet zijn eigen bewegingen realtime terug en de resultaten van de oefeningen zijn meetbaar. Met deze techniek kan het revalidatieproces sneller verlopen. MRC Aardenburg is tot nog toe de enige plek in Nederland waar met CAREN geoefend kan worden.
 

LOPES: de looprobot

Patiënten met onder andere een CVA of een dwarslaesie kunnen met een revalidatierobot oefenen om beter te leren lopen. De robot LOPES ondersteunt de loopbeweging en doet dat alleen waar dat nodig is.
De TU Twente ontwikkelde de looprobot in samenwerking met de bedrijven Moog en Demcon en klinische input van de Sint Maartenskliniek en het Roessingh. Sinds 2007 werd LOPES (afkorting van Lower extremity Powered ExoSkeleton) gebruikt voor onderzoek. Met de nieuwe versie LOPES II maakte het consortium de robot ook bruikbaar in de kliniek. LOPES II is in mei 2014 in gebruik genomen bij rc het Roessingh in Enschede en de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.  
 

Hulpmiddelen

Informatietechnologie is een belangrijk hulpmiddel in de revalidatie. Zowel tijdens als na de behandeling hebben revalidanten veel aan ICT-hulpmiddelen, zoals een tablet waarmee zij thuis apparaten kunnen bedienen, of een Wii waarmee zij hun balans kunnen oefenen.