Wetenschap

Ie programma

Het ZonMW onderzoeksprogramma Revalidatieonderzoek ‘Stimulering en verankering’, dat tussen 1998 en 2005 uitgevoerd werd legde de basis voor structureel revalidatieonderzoek en gaf de ontwikkeling ervan een nieuwe impuls.  Aan revalidatieonderzoek werken vele disciplines mee, waaronder artsen, bewegingstherapeuten, klinisch- epidemiologen en psychologen.
 

IIe programma

Het Ie programma Revalidatieonderzoek kreeg een vervolg. Voor dit IIe programma hebben de initiatiefnemers Revalidatie Nederland (RN), de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), het Nationaal Revalidatie Fonds (NRF), het Johanna Kinderfonds (JKF), Het Kinder Fonds Adriaanstichting (KFA), het Prinses Beatrix Fonds (PBF), VSBfonds, Fonds NutsOhra en ZonMw, gezamenlijk € 7.410.000 beschikbaar gesteld. Dit programma liep van 2006 tot en met 2012.
 

IIIe programma

Inmiddels loopt het IIIe programma Revalidatieonderzoek, dat is gestart in 2013.  Het IIIe programma concentreert zich op onderzoek naar het effect van revalidatie-interventies vanuit patiëntenperspectief. De focus ligt op patiëntgeoriënteerde uitkomstmaten: de revalidatie richt zich nadrukkelijk op de bevordering van autonomie en zelfredzaamheid en de verbetering van maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven. In dit onderzoeksprogramma participeren Fonds NutsOhra, het Revalidatiefonds, het Johanna KinderFonds (JKF) / Stichting Rotterdams Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting (KFA), de VRA en Revalidatie Nederland. ZonMw faciliteert het programma in de uitvoering.
Kijk voor meer informatie op de website www.zonmw.nl.