Bijzondere leerstoelen

In Nederland is er een aantal bijzondere leerstoelen. We noemen hieronder een aantal voorbeelden.  

 

Disability Studies

Sinds 2013 is er een leerstoel Disability Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In november 2013 werd Prof. Dr. Geert van Hove benoemd tot bijzonder hoogleraar. Hij voert de functie uit binnen het onderzoeksinstituut EMGO+, afdeling Metamedica van de VU.  Van Hove combineert zijn functie met het hoogleraarschap aan de Universiteit van Gent. Kijk voor meer informatie op www.disabilitystudies.nl.  
 

Revalidatiegeneeskunde

Aan de Rijksuniversiteit Groningen is op 1 mei 2014 dr. Marcel Post benoemd tot bijzonder hoogleraar Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder de revalidatie van mensen met een dwarslaesie.  
 

Revalidatie en arbeid

In augustus 2013 is Coen van Bennekom benoemd tot bijzonder hoogleraar in de Revalidatie en arbeid, in het bijzonder bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).  
 

Neurorevalidatie

Het Erasmus MC in Rotterdam heeft sinds oktober 2013 een bijzondere leerstoel voor Neurorevalidatie. Gerard Ribbers is de eerste die deze leerstoel bekleedt.  
 

Klinische epidemiologie

Sinds 1 april 2013 is Jeanine Verbunt hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. Haar leerstoel is Klinische epidemiologie in de revalidatiegeneeskunde, met de nadruk op chronische pijn. Verbunt is gedetacheerd vanuit Adelante.