Revalideren in een verpleeghuis

In verpleeghuizen kunnen oudere, kwetsbare patiënten terecht voor kortdurende, multidisciplinaire zorg. Deze vorm van zorgverlening, aangeduid met de term geriatrische revalidatiezorg, is in 2013 overgeheveld van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet. Tegelijkertijd is deze vorm van zorg opgenomen in de DBC-systematiek (DOT).

De patiënten worden meestal opgenomen of komen voor dagbehandeling naar het verpleeghuis. Vaak gaat het om mensen die moeten herstellen nadat zij een heup of knie hebben laten vervangen, een acuut CVA hebben gehad, of die na een operatieve ingreep, amputatie of een ernstige ziekte te maken hebben met functieverlies.  

De geriatrische revalidatie in verpleeghuizen valt niet onder medisch specialistische revalidatie. Verpleeghuizen zijn geen lid van Revalidatie Nederland, maar van Actiz, www.actiz.nl