Chronische pijn en vermoeidheid

Als een kind langer dan zes weken continu of wisselend pijn heeft, is er sprake van chronische pijn.  Deze pijn kan blijven voortduren na een lichamelijke beschadiging, maar kan ook ineens om onverklaarbare redenen ontstaan. Kinderen met medisch onverklaarbare klachten worden belemmerd bij hun dagelijkse activiteiten. In de revalidatiebehandeling gaat aandacht uit naar de lichamelijke en psychosociale gevolgen.

Is en blijft uw kind langer dan zes maanden zonder lichamelijke verklaring moe? Dan kan het zijn dat het last heeft van het chronisch vermoeidheidssyndroom. Vaak leidt dit tot schoolverzuim en inactiviteit. Revalidatie kan helpen om de fysieke en mentale belastbaarheid van uw kind te verbeteren, zodat uw kind weer actief wordt.