Developmental Coordination Disorder (DCD)

De term Developmental Coordination Disorder (DCD) verwijst naar kinderen met motorische problemen zonder aantoonbare neurologische of fysieke oorzaken. Vaak is er ook sprake van problemen met emoties, sociale omgang, leren, spraak en taal.