Sensory Processing Disorder (SPD)

Als de zintuigen informatie vanuit de omgeving niet goed waarnemen, is het ook moeilijk informatie goed te verwerken. Passend reageren geeft dan problemen. Deze bundeling van problemen heet ook wel SPD, Sensory Processing Disorder. Nadat duidelijk is op welke gebieden een kind problemen in het dagelijks leven ervaart, stelt de revalidatiearts een behandelplan op en bepaalt het behandelteam. Naast de revalidatiearts kunnen daar een psycholoog/orthopedagoog, ergotherapeut, fysiotherapeut, logopedist en muziektherapeut van deel uitmaken.