Spina Bifida/Open rug

Spina bifida betekent ‘gespleten ruggengraat’, de aandoening staat beter bekend als ‘open rug’. Bij de aanleg van de ruggenwervels ontstaat een fout waardoor niet alle wervels worden gesloten. Kinderen met deze aandoening hebben vaak verlammingsverschijnselen aan de benen.

Meer informatie is te verkijgen bij een revalidatie-instelling, of bij de BOSK, de vereniging voor en van ouders van kinderen met een motorische beperking, www.bosk.nl