Revalidatie Volwassenen

Jaarlijks doen zo'n 73.000 volwassenen een beroep op medisch specialistische revalidatiezorg. 44.000 patiënten revalideren poliklinisch en 7000 patienten revalideren klinisch. Daarnaast zijn er nog 22.000 volwassenen die een consult krijgen. 

Volwassenen vragen om een andere revalidatiezorg dan kinderen en jongeren. Dat geldt ook voor ouderen die bijvoorbeeld moeten revalideren na een operatie aan een heup of een knie. Kwetsbare ouderen, met meerdere aandoeningen komen meestal in aanmerking voor geriatrische revalidatiezorg. Deze zorg vindt plaats in het ziekenhuis of verpleeghuis.