Dwarslaesie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg, die bijvoorbeeld kan ontstaan bij een gebroken rug of nek. De zenuwbanen in het ruggenmerg worden dan onderbroken, waardoor prikkels die aanzetten tot beweging niet meer doorgegeven kunnen worden. Het resultaat is een gedeeltelijke of totale verlamming. Afhankelijk van de mate en plaats van de dwarslaesie wordt gesproken van een complete en incomplete dwarslaesie en van een hoge en lage dwarslaesie.
Hoe hoger de dwarslaesie zit, hoe meer uitvalsverschijnselen er zijn.
Voor meer informatie over dwarslaesie kunt u contact opnemen met een revalidatiecentrum of met de patientenvereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland, www.dwarslaesie.nl. Ook kunt u de factsheet over dwarslaesie downloaden.