Vroeg intensieve neurorevalidatie

Het programma Vroeg Intensieve Neurorevalidatie (VIN) kan gestart worden zodra patiënten stabiel zijn en niet meer afhankelijk van apparatuur om in leven te kunnen blijven. In 85% van de gevallen verhoogt het de kans op herstel aanzienlijk. Volwassenen vanaf 25 jaar kwamen tot op heden niet voor de behandeling in aanmerking. 

Geen bewijs
Voor comapatiënten vanaf 25 jaar was er decennialang geen passende zorg na verblijf in het ziekenhuis. Het VIN programma werd voor de doelgroep niet aangemerkt als ‘verzekerde’ (en dus vergoedde) zorg wegens het ontbreken van voldoende wetenschappelijk bewijs. Volwassenen vanaf 25 jaar waren aangewezen op verpleeghuiszorg of ondersteuning die in de thuissituatie geboden kon worden. Soms was uitwijken naar het buitenland een mogelijkheid. Een schrijnende situatie voor alle betrokkenen.

Op basis van voortschrijdend inzicht en de betrokkenheid van het netwerk rond comapatiënten (zowel professionals als naasten), de Hersenstichting, de zorgverzekeraars en de Vereniging van Revalidatieartsen merkt de Nederlandse Zorgautoriteit de behandeling vanaf 1 januari 2019 aan als medisch specialistische revalidatie en dus als verzekerde zorg.