De leden van Revalidatie Nederland hebben een belofte en sectoraal transformatieplan ontwikkeld, voor de toekomst van de revalidatiezorg.

Onze belofte is een belofte aan onze patiënten, een belofte aan onze partners in de zorg en een belofte aan elkaar. Wij beloven grotere meerwaarde aan onze patiënten en aan onze netwerkpartners in zorgketens en patient journeys en welke. Als leden of groepen van leden (“coalitions of the willing”) maken we onze belofte zowel regionaal als landelijk in kleinere projecten of initiatieven waar (bijv. op specifieke diagnoses of in specifieke regio’s) -zie daarvoor het transformatieplan.

Het sectoraal transformatieplan beschrijft welke stappen revalidatie-instellingen individueel en samen willen ondernemen om hun belofte waar te maken, en welke stappen daarvoor van partners nodig zijn. Ons transformatieplan is geconcentreerd rond de volgende zes thema’s:

  1. Spreiding en concentratie
  2. Kwaliteitsverbetering
  3. Snellere doorstroom in de keten
  4. MER en revalidatiehubs
  5. Eén continuüm van MSR en GRZ
  6. E-Health als ondersteunend instrument