Revalidatie Nederland

De website Revalidatie.nl is een publicatie van Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de inhoud op deze website zo accuraat en actueel mogelijk is, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. Revalidatie Nederland  spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Revalidatie Nederland  is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud van de website c.q. schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Revalidatie Nederland is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

Revalidatie Nederland mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Revalidatie Nederland is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van een webpagina.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website komen toe aan Revalidatie Nederland, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, te wijzigen, reproduceren, transporteren, te distribueren en/of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Revalidatie Nederland.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. U bent geheel verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Veiligheid
Er vindt regelmatig een controle plaats naar (computer-)virussen op de website. Dit is echter geen garantie dat uw computer(-apparatuur) virusvrij is. Revalidatie Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door virussen. Ook kan deze website links bevatten naar niet-Revalidatie Nederland websites. Revalidatie Nederland is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een website die door middel van een hyperlink aan deze website is verbonden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: iedere webpagina waarin Revalidatie Nederland een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren), alles in de ruimste zin van het woord;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gevolgschade, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Deze disclaimer is van toepassing op de website en wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien een onderdeel van de disclaimer, om welke reden dan ook, buiten toepassing moet blijven, blijven de overige onderdelen onverkort van toepassing. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Vereniging van Revalidatieartsen

De website Revalidatie.nl is een publicatie van de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Revalidatie Nederland en is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Hoewel de inhoud op deze webpagina zo accuraat en actueel mogelijk is, kunnen er op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend. De VRA spant zich ervoor in de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De VRA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de eventuele onvolledigheid en/of onjuistheid van de inhoud van de webpagina c.q. schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

De VRA is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt.

De VRA mag de website naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De VRA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging van een webpagina.

Privacyverklaring
In een privacyverklaring beschrijft de VRA welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden zij deze verwerkt, hoe zij met deze persoonsgegevens omgaat en welke rechten degenen wiens gegevens verzameld worden in dat kader hebben. Klik hier om de VRA privacyverklaring te bekijken.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze website komen toe aan de VRA, tenzij anders vermeld. Het is niet toegestaan de inhoud op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, te wijzigen, reproduceren, transporteren, te distribueren en/of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de VRA.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website en/of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten en/of regelgeving met betrekking tot privacy, publicatie en/of communicatie in de ruimste zin van het woord opleveren. U bent geheel verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt.

Veiligheid
Er vindt regelmatig een controle plaats naar (computer-)virussen op de website. Dit is echter geen garantie dat uw computer(-apparatuur) virusvrij is. De VRA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade door virussen. Ook kan deze website links bevatten naar niet-VRA websites. De VRA is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites. Dit geldt ook voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een website die door middel van een hyperlink aan deze website is verbonden.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • de website: iedere webpagina waarin de VRA een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te laten gelden;
  • gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren), alles in de ruimste zin van het woord;
  • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website gebruikt; de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten, alles in de ruimste zin van het woord;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gevolgschade, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

Deze disclaimer is van toepassing op de website en wordt beheerst door het Nederlands recht. Indien een onderdeel van de disclaimer, om welke reden dan ook, buiten toepassing moet blijven, blijven de overige onderdelen onverkort van toepassing. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.