Revalidatie.nl is de gezamenlijke website van Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen.

Revalidatie Nederland is de branchevereniging voor de medisch specialistische revalidatiezorg. Jaarlijks raakt een groot aantal mensen de grip op het lichaam kwijt. Door bijvoorbeeld een ongeluk, een herseninfarct of aangeboren aandoening. Samen met onze leden zorgen wij ervoor dat die levenswending geen einde betekent, maar een nieuw begin.  

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA, ook wel bekend als Netherlands Society of Rehabilitation Medicine, kortweg NSRM) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De ruim 900 professionals zetten hun deskundigheid in om de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen. Samen sterk(er) voor de beste revalidatiegeneeskunde.