Wij staan voor je klaar

De organisatie van Revalidatie Nederland bestaat uit het landelijk medewerkersbureau en het bestuur.

Medewerkers bureau

Het landelijk bureau verleent service aan de leden en behartigt hun belangen. We bereiden de landelijke overleggen voor, bewaken de landelijke besluitvorming en de uitvoering ervan. Ook coördineren we landelijke projecten en vertegenwoordigen de vereniging naar het publiek en stakeholders. Het bureau voorziet leden en externe relaties van kennis en informatie door middel van publicaties, persberichten en symposia.   

Drs. M.H. (Martijn) Klem
Directeur
Contactgegevens: m.klem@revalidatie.nl

S. (Sanne) Heintzbergen MSc
Beleidsadviseur
Portefeuille: transparantie en kwaliteit
Contactgegevens: s.heintzbergen@revalidatie.nl

J. (Jessie) van Aarle
Beleidsadviseur
Portefeuille: patiënt ervaringsmeting en prestatie-indicatoren.
Contactgegevens: j.vanaarle@revalidatie.nl

J. (Janneke) Lam
Directiesecretaresse
Contactgegevens: j.lam@revalidatie.nl

S. (Saskia) Lamme
Secretaresse
Contactgegevens: s.lamme@revalidatie.nl

M. (Michel) Leenders
Beleidsadviseur
Portefeuille: ICT, in- en externe informatievoorziening, strategie, marketing
Contactgegevens: m.leenders@revalidatie.nl

Drs. W. (Wouter) v.d. Meer
Senior communicatieadviseur
Portefeuille: in- en externe communicatie, PR, PA, strategie en marketing
Contactgegevens: w.vandermeer@revalidatie.nl

S. (Saskia) Paulich
Officemanager
Contactgegevens: s.paulich@revalidatie.nl

Drs. J. (Jeroen) Smale
Beleidsadviseur
Portefeuille: onderzoek, innovatie en kwaliteit; strategie en marketing
Contactgegevens: j.smale@revalidatie.nl  

J. (Joris) Prevo
Beleidsadviseur
Porfeuille: sturing en financiering
Contactgegevens: j.prevo@revalidatie.nl

M. (Mirna) van Straten MSc
Beleidsadviseur
Portefeuille: sturing en financiering
Contactgegevens: m.vanstraten@revalidatie.nl

L. (Linda) van der Ven
Secretaresse
Contactgegevens: l.vanderven@revalidatie.nl

I. (Inge) Verhoogt MSc
Business Intelligence Specialist
Portefeuille: Stichting Revalidatie Impact
Contactgegevens: i.verhoogt@revalidatie-impact.nl

Bestuur

Het bestuur van Revalidatie Nederland bestaat uit vier leden – bestuurders van aangesloten instellingen – en een onafhankelijke voorzitter. Tot de bestuurstaken horen o.a. het beheren van de financiën en het opstellen van een jaarverslag. Hierover legt het bestuur verantwoording af aan de ledenvergadering.  

dhr. dr. M.A. (Michel) Dutrée
Voorzitter

mw. drs. L. (Luikje) van der Dussen
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Revant

mw. dr. W.M. (Wideke) Nijdam
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Libra Revalidatie & Audiologie

dhr. H.W.M. (Henri) Plagge, arts M&G
Raad van Bestuur Adelante zorggroep 

dhr. dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers
Raad van Bestuur Roessingh, Centrum voor Revalidatie (penningmeester)