De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) maakt deel uit van de Federatie Medisch Specialisten (FMS), dé beroepsvereniging voor en door medisch specialisten. De FMS wil hoge kwaliteit van zorg, veilige zorg en toegankelijke zorg. Daarom is het nodig dat medisch specialisten invloed behouden op de inhoud van hun vak. Via alle Nederlandse wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt de FMS ongeveer 20.000 medisch specialisten op het gebied van beroepsbelangen, kwaliteit, opleiding en wetenschap. Voor elk van deze vier terreinen heeft de FMS een Raad. Ben je als revalidatiearts lid van de VRA? Dan ben je automatisch ook lid van de FMS. Hiervoor betaal je dan een bijdrage die via de VRA wordt geïnd. In 2023 is dat € 575,54.

De artsen-werknemersorganisatie LAD (Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband) is partner van de Federatie Medisch Specialisten. Vanwege dit partnerschap zijn artsen die in dienstverband werken via het FMS-lidmaatschap ook automatisch lid van de LAD. Voor de medisch specialisten in dienstverband voert de LAD (in samenwerking met de FMS) de cao-onderhandelingen en specifieke arbeidsvoorwaardenregelingen met de werkgevers in de ziekenhuizen, de umc’s en de ggz.

Meer weten

Bekijk de presentatie over wat de Federatie Medisch Specialisten doet
Bekijk de presentatie ‘Waarom de Federatie Medisch Specialisten’
www.demedischspecialist.nl/federatie/publicaties