Onze visie op innovatie sluit nauw aan bij die van de Federatie Medisch Specialisten. Vernieuwing is de sleutel tot kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke zorg. Nu én in de toekomst. Innovatie is de ontwikkeling en toepassing van vernieuwing in de praktijk en kent vele vormen: producten, behandelmethoden, modellen en sociale veranderingen. Vernieuwing ontstaat overal, binnen de medisch-specialistische zorg en daarbuiten. Een actieve rol van revalidatieartsen in nauwe samenwerking met patiënten, behandelaars, onderzoekers en bedrijven is daarin essentieel. Innoveren doen we samen.


Voorbeelden van technologieën in de revalidatiesector


Meer innovatie