Werk je in de revalidatiegeneeskunde? Word dan lid van de VRA! Klik hier voor het aanmeldformulier en vul het direct in. Want je lidmaatschap brengt je vele voordelen.

Veelgestelde vragen over het VRA-lidmaatschap

Heb je je aangemeld als VRA-lid? Dan ben je niet direct lid. Je toetreding als nieuw VRA-lid wordt eerst nog officieel bekrachtigd. Dat gebeurt tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De ALV vindt plaats in april en november. Je lidmaatschap gaat officieel in per 1 januari of 1 juli, afhankelijk van het moment van aanmelding.  

Speciaal voor anios, physician assistants of andere geïnteresseerden in de revalidatiegeneeskunde heeft de VRA het Buitengewoon lidmaatschap. Om buitengewoon lid te worden, lever je drie aanbevelingsbrieven in, die je aanmelding als VRA-lid ondersteunen. Deze brieven laat je ondertekenen door een Gewoon lid (= revalidatiearts). De aanbevelingsbrieven kun je als bijlage met het aanmeldformulier meesturen.

Download hier het format voor de aanbevelingsbrief buitengewoon lidmaatschap.

Als student geneeskunde kun je ook VRA-lid worden. Om je aan te melden, kun je dit aanmeldformulier gebruiken. Verder stuur je als bijlage een kopie van je collegekaart mee.

Hieronder vind je de actuele tarieven 2024 voor de diverse VRA-lidmaatschappen.

Soort lidmaatschapWieContributiebedrag per jaar*
GewoonAlle revalidatieartsen, ingeschreven bij RGS€ 1.062,35
AspirantAios revalidatiegeneeskunde€ 337,55
BuitengewoonBijv. anios, PA of andere geïnteresseerden in de revalidatiegeneeskunde€ 337,55
Niet-praktiserendGepensioneerde en niet meer praktiserende revalidatieartsen€ 222,24
CorresponderendRevalidatieartsen die in het buitenland wonen (m.u.v. België)€ 337,55
StudentStudenten geneeskunde€ 27,50
*Contributie per 1 januari 2024. Meld je je tussen 1 juli en 31 december van het jaar aan? Dan betaal je een half jaar contributie. Het contributiebedrag is exclusief eventuele administratiekosten van € 40. 

Automatische incasso
De VRA maakt gebruik van automatische incasso voor het innen van de contributie. Je geeft hiervoor toestemming; automatische incasso is niet verplicht. Kies je ervoor geen gebruik te maken van automatische incasso? Dan brengen we € 40 administratiekosten in rekening. De incasso van de contributie vindt eind maart plaats; twee weken eerder kun je de factuur al inzien via het VRA Ledenplatform.

  • Zorg ervoor dat je genoeg op je bankrekening hebt staan. Daarmee voorkom je dat we (na twee mislukte incasso’s) administratiekosten van € 40 in rekening moeten brengen. Ben je het niet eens met het afgeschreven bedrag? Dan kun je de incasso binnen 56 dagen via je bank laten storneren. 
  • De automatische incasso geldt alleen voor je contributie en – als dit van toepassing is – je bijdrage aan de Federatie Medisch Specialisten. De incasso geldt dus niet voor andere activiteiten van de VRA.
  • Toestemming geven voor automatische incasso kun je regelen via je account in het VRA Ledenportaal. Zorg ervoor dat je vóór 1 maart van het betreffende contributiejaar toestemming geeft. Want anders kun je om technische redenen pas in het daaropvolgende kalenderjaar gebruikmaken van automatische incasso.

Het VRA Ledenportaal

Op het VRA Ledenportaal kun je de volgende informatie vinden en/of beheren:

Hoe kan ik mijn lidmaatschap(gegevens) wijzigen?

Je bent als lid zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je persoonlijke gegevens, zoals deze bij de VRA bekend zijn. Via je account in het Ledenportaal kun je de volgende gegevens beheren:

Automatisch doorgeven adreswijziging
Ben je revalidatiearts en geef je via het VRA Ledenportaal een adreswijziging door? Dan komt deze wijziging automatisch bij de ledenbeheerder van de Federatie Medisch Specialisten, de uitgever van Medisch Contact en de LAD (artsen in dienstverband). Verder is het adressenbestand van de RGS gekoppeld aan de Basis Registratie Persoonsgegevens (voorheen: Gemeentelijke Basis Registratie). Via deze weg wordt je adreswijziging dus ook doorgegeven aan de KNMG/RGS/GAIA. Let wel: andere wijzigingen (bijvoorbeeld je e-mailadres) van gegevens zoals die bekend zijn bij de RGS, moet je wél zelf doorvoeren via Mijn RGS.

Hoe wijzig of beëindig ik mijn VRA-lidmaatschap?

Wil je een wijziging van je lidmaatschap doorgeven? Bijvoorbeeld omdat je de opleiding tot revalidatiearts hebt afgerond of stopt met werken maar wel lid wilt blijven? Dan kun je dit aangeven via je account in het Ledenportaal. Via dit portaal kun je ook je lidmaatschap beëindigen. Zorg ervoor dat je je lidmaatschap uiterlijk 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar opzegt; daarmee voorkom je dat je nóg een jaar lid bent.

Hoe declareer je reis- en onkosten voor de VRA?

Reis- en onkosten voor de VRA kun je alleen declareren met het VRA-declaratieformulier. Nadat je dit formulier hebt ingevuld, kun je het als pdf, inclusief eventuele bijlagen, mailen naar facturen@revalidatiegeneeskunde.nl. Per post versturen kan ook. Stuur dan het uitgeprinte formulier en de eventuele bijlagen naar VRA, Postbus 9696, 3506 GR Utrecht.

Onze procedure voor declaraties
Voor je declaratie gebruik je het VRA-declaratieformulier. We nemen je declaratie alleen in behandeling als deze voorzien is van:

Verder geldt het volgende:


Onze declaratierichtlijnen
In onze declaratierichtlijnen hebben we vastgelegd wat je aan reiskosten kunt declareren en bepaald wat de afspraken zijn bij het huren van vergaderruimtes en het vergoeden van geschenken (bijvoorbeeld voor een jubileum).

Voor het declareren van reiskosten hebben we het volgende afgesproken:

Vergaderruimten
Locatie en huurprijs van de ruimte stem je af met de directeur. Om kosten te besparen is ons beleid om zoveel mogelijk gebruik te maken van vergaderruimte bij de VRA, revalidatie-instellingen of ziekenhuizen.

Geschenken rond promoties/jubilea en dergelijke
Ook dit stem je af met de directeur. Zonder voorafgaande toestemming van de directeur krijg je de kosten niet vergoed.