Iedere revalidatiebehandeling kent drie fases: assessment/observatie, de behandeling zelf en de monitoring/controle/nazorg. Maar voor het zover is, heb je eerst een verwijzing nodig en kies je een behandelaar.

Het revalidatietraject stap voor stap

Voor een specialistische medische revalidatiebehandeling heb je een verwijzing nodig van je huisarts, arts of medisch specialist. Deze kan je ook helpen bij je keuze voor een behandelaar.

Tijdens deze fase wil het behandelteam zo goed mogelijk inzicht krijgen in je problemen en je mogelijkheden. Revalideer je klinisch? Dan observeert het team je terwijl je in de revalidatie-instelling verblijft. Daarnaast bespreken de verschillende therapeuten van het team een aantal zaken met je. Dit gebeurt ook als je poliklinisch revalideert. Je geeft dan antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn je behoeften?
  • Wat zijn je mogelijkheden?
  • Welke beperkingen kom je tegen in het dagelijkse leven?
  • Welke problemen leveren die voor je op en hoe kunnen die worden opgelost?

Na deze besprekingen stelt het team een behandelplan op maat op. Daarin staan de doelen die je wilt behalen met de behandeling. Het hoofddoel is dat je weer zo zelfstandig mogelijk kunt deelnemen aan de maatschappij. Dat doel heeft allerlei aspecten zoals bewegen en mobiel zijn, verzorging, huishouden en woonsituatie, communicatie, werk en vrije tijd. Ook daarvoor stel je, samen met het behandelteam, doelen op. In het plan staat ook hoe je samen met de therapeuten deze behandeldoelen wilt behalen en welke therapieën je hiervoor gaat volgen (hoe vaak, hoe lang, poliklinisch of klinisch). Het team bespreekt regelmatig de behandeldoelen met je en stelt deze zo nodig bij.

Je behandeling bestaat uit verschillende, op elkaar afgestemde therapieën. Dit kunnen zowel individuele therapieën als groepstherapieën zijn. Hoe lang de behandeling duurt, hangt af van je specifieke situatie. Je behandelteam bespreekt regelmatig de voortgang. Mocht het nodig zijn, dan stellen zij in overleg met je het behandelplan bij.

Tegen het eind van je behandeling bouw je de therapieën die je volgt af. Je behandelaars nemen de mogelijkheden met je door en helpen je geschikte oplossingen te vinden. Ook bereid je je samen met hen voor op de volgende periode, waarin je weer naar je huis gaat (als je een tijdje in het revalidatiecentrum hebt doorgebracht) of bijvoorbeeld weer aan het werk. Samen met je behandelaars bespreek je dan vragen als:

  • Heb je hulpmiddelen nodig?
  • Zijn er aanpassingen nodig in je woning of op je werk?
  • Heb je wijk- of gezinszorg nodig?
  • Is het nodig dat een therapeut buiten het revalidatiecentrum die de behandeling voortzet?

Tot slot heb je nog een controle- of evaluatiegesprek met je revalidatiearts.

Wat zijn de gemiddelde kosten en wat krijg je vergoed?

De gemiddelde kosten per revalidant zijn € 3.073 (cijfers Brancherapport Revalidatie Nederland, 2019). Revalidatiezorg wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Om hiervoor in aanmerking te komen, heb je een indicatiestelling nodig. Hiervoor kun je bij je revalidatiearts terecht.
 

Vergoeding van voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen

Blijkt tijdens je revalidatiebehandeling dat je bepaalde voorzieningen, aanpassingen en/of hulpmiddelen nodig hebt? Dan kun je deze in veel gevallen vergoed krijgen:

Medische verklaring

Je zorgverzekeraar kan vragen om een medische verklaring. Je kunt deze verklaring laten invullen en ondertekenen door je behandelend revalidatiearts.

Medezeggenschap

Als cliënt van een revalidatiecentrum ben je direct betrokken bij het opstellen van je zorgplan. Om ervoor te zorgen dat je ook kunt meedenken over de gang van zaken in het revalidatiecentrum, is er een cliëntenraad. Deze raad behartigt jouw belangen én die van je mederevalidanten.

Daarnaast is er een Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV). Deze bemiddelt als de cliëntenraad er met de zorginstelling niet uit komt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de cliëntenraden vind je op www.hetlsr.nl.