‘Blended learning’ raakt steeds meer ingeburgerd. Dat is logisch, want met een ‘blend’ van digitaal én klassikaal onderwijs combineer je de voordelen die beide type onderwijs hebben. Bij online lessen heb je geen reistijd, kun je op je eigen momenten en plekken aan je opleiding werken en heb je de mogelijkheid om een moeilijke uitleg nog een keer te bekijken. Klassikaal onderwijs op zijn beurt is (inter)actiever, zeker als je een bepaalde handeling wilt leren. Ook bij het landelijke scholingsprogramma, dat is gebaseerd op het Landelijke Opleidingsplan BETER in Beweging, staat ‘blended learning’ centraal. De Junior VRA heeft enkele tips opgesteld om digitaal onderwijs te optimaliseren.

 • Formuleer heldere doelen
 • Bepaal de inhoud
 • Selecteer passende onderwijsvormen
 • Geef heldere en tijdige voorbereidingsinstructies
 • Check eigen werkomgeving
 • Zorg voor een duidelijke rolverdeling
 • Presenteer agenda en deel ‘huishoudelijke mededelingen’ mee
 • Zorg voor adequate technische ondersteuning
 • Maak een heldere tijdsplanning
 • Plan voldoende pauzes
 • Wissel werkvormen af
 • Plan voldoende tijd voor vragen
 • Vraag tips en tops omtrent digitaal onderwijs
 • Wissel ervaringen uit
 • Besteed aandacht aan kennismaking
 • Gebruik interactieve tools

Lees hier het Inspiratiedocument online onderwijs RHA
Bekijk hier het volledig document van de Junior VRA