Revalidatie Nederland stelt elk jaar een brancherapport op, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve informatie over de over de revalidatie in Nederland. Zo wordt er ingegaan op de omvang van de revalidatiezorg, de verschillende behandelvormen en patiëntengroepen, de personele inzet, de financiën en de geleverde kwaliteit.

Brancherapport 2021

2021 stond volledig in teken van de coronapandemie, ook voor de revalidatiesector. Daarom hebben voor deze editie van het brancherapport ook nieuwe gegevens verzameld die inzage geven in de invloed van de coronapandemie op onze zorg.

Brancherapport 2020

2020 was voor de zorgsector een bijzonder jaar, omdat in februari/maart de
coronapandemie uitbrak. Ook voor de revalidatiesector had dit grote consequenties. De reguliere zorg werd afgeschaald, en er werden patiënten vanuit de ziekenhuizen overgenomen.

Brancherapport 2019

Aanbieders van medisch specialistische revalidatie werkten in 2019 steeds efficiënter. Terwijl de omzet nauwelijks toenam, hebben zij meer patiënten behandeld dan ooit tevoren. De marges en daarmee de ruimte voor preventie, innovatie en kwaliteitsverbetering bleven daardoor zorgelijk klein.

Brancherapport 2018

De medisch specialistische revalidatie heeft in 2018 meer patiënten behandeld zonder dat de omzet groeide. De behandeling per patiënt is goedkoper geworden en de revalidatiesector werkt steeds efficiënter. En dat met zeer tevreden patiënten.

Brancherapport 2017

Nederland telde in 2017 19 revalidatieinstellingen die allen lid zijn van de
branchevereniging Revalidatie Nederland. Daarnaast waren in 2017 14 ziekenhuizen en 4 zelfstandige behandelcentra lid van Revalidatie Nederland.