Jaarlijks helpen leden van Revalidatie Nederland honderd duizenden mensen na een levensveranderende gebeurtenis hun leven weer op te pakken. Het brancherapport 2021 geeft u op overzichtelijke wijze de belangrijkste cijfers, ontwikkelingen en verhalen van de revalidatiesector in 2021.

2021 stond volledig in teken van de coronapandemie, ook voor de revalidatiesector. Dit was o.a. merkbaar door veel zorg op afstand, thuiswerken, ziekte onder patiënten en personeel, en mondkapjes en andere preventieve maatregelen om het coronavirus zo goed mogelijk op afstand te houden. Daarom hebben we ook nieuwe gegevens verzameld die inzage geven in de invloed van de coronapandemie op onze zorg, in de themapagina’s Coronapandemie en Digitalisering van de zorg.

In dit brancherapport laten we de data en cijfers uit de revalidatiebranche vergezeld gaan van bijpassende verhalen uit Revalidatie Magazine. Op deze manier hopen we een goede indruk te geven van onze sector, ook voor mensen die nog niet bekend zijn met de medisch specialistische revalidatie. We nodigen u dan ook uit om deze rapportage te delen met bijv. nieuwe ketenpartners of nieuwe medewerkers om hen een beter beeld van onze sector te geven.

Onderdelen Brancherapport Revalidatie 2021

De cijfers uit dit brancherapport zijn in hoofdzaak gebaseerd op de landelijke gegevens van Vektis en data die 12 revalidatiecentra bij Logex hebben aangeleverd. Wanneer de data niet zijn gebaseerd op Vektis-data, staat dit in de bronvermelding vermeld.