Revalidatie Nederland, afgekort RN, is een doelgerichte en proactieve branchevereniging. De vereniging behartigt de belangen van haar leden, die medisch specialistische revalidatiezorg bieden. Jaarlijks raakt een groot aantal mensen de grip op het lichaam kwijt. Door bijvoorbeeld een ongeluk, een herseninfarct of aangeboren aandoening. Samen met onze leden zorgen wij ervoor dat die levenswending geen einde betekent, maar een nieuw begin.  

Wat doet de branchevereniging?

Revalidatie Nederland vertegenwoordigt de revalidatiesector en fungeert als platform voor haar leden. Wij brengen professionals samen, komen op voor belangen, stimuleren gemeenschappelijke beleidsontwikkeling en investeren in wetenschappelijk onderzoek. Zodat onze leden altijd en overal de beste revalidatiezorg kunnen blijven bieden. 

Ook stimuleert Revalidatie Nederland de gemeenschappelijke beleidsontwikkeling op het gebied van de medisch specialistische revalidatiezorg bij onderwerpen zoals transparantie van kwaliteit, informatievoorziening of de doorontwikkeling van DBC’s. Zo kunnen de leden zich richten op het verlenen van revalidatiezorg en het voortdurend verbeteren daarvan.

Door een sterke gezamenlijke externe profilering draagt Revalidatie Nederland bij aan een heldere positionering van haar leden in het gezondheidsnetwerk.

Opnieuw leren leven

Wij bieden gezinnen een nieuw perspectief. Een perspectief op een zo zelfstandig mogelijk leven binnen een veranderde context. Een perspectief dat mensen het levensgeluk terug laat vinden en dat focust op wat wél kan.

Missie en visie

Revalidatie Nederland bevordert een onderscheidende en
rendabele positionering van haar leden in
het gezondheidsnetwerk, en specifiek in de revalidatieketen. 

Belofte en transformatieplan

De leden van Revalidatie Nederland hebben een belofte en sectoraal transformatieplan ontwikkeld, voor de toekomst van de revalidatiezorg

De leden

Tot de leden van Revalidatie Nederland behoren alle 18 revalidatiecentra, 15 zelfstandige ziekenhuisrevalidatieafdelingen en 1 zelfstandig behandelcentrum. Daarmee vormen de leden van Revalidatie Nederland een landelijk dekkend netwerk, waar jaarlijks zorg geboden wordt aan ca. 191.000 patiënten.

Op deze kaart zijn alleen de hoofdlocaties weergegeven. Veel leden leveren hun zorg niet alleen vanuit deze locatie, maar ook vanuit kleinere centra en in academische en algemene ziekenhuizen. Zie voor een volledig overzicht onze ledenpagina en Revalidatiecheck.

De leden van Revalidatie Nederland bepalen het beleid. Het hoogste orgaan is de algemene ledenvergadering. Beleid wordt uitgewerkt in verschillende bestuurscommissies, die rapporteren aan het bestuur. Het bureau van Revalidatie Nederland ondersteunt de bestuurscommissies en voert het beleid uit. Het bureau richt zich primair op belangenbehartiging voor en dienstverlening aan haar leden. 

Jaarrekening