Zorgeloos, pijnvrij, mentaal en fysiek fit leven. Bijna iedereen beschouwt een lichaam dat meewerkt en een hoofd dat functioneert, als normaal. Maar dat is het niet, want jaarlijks raakt een groot aantal mensen de grip op het lichaam kwijt. Door bijvoorbeeld een auto-ongeluk, of een herseninfarct of aangeboren aandoening.
 
Als aanbieders van revalidatiezorg zorgen wij ervoor dat die levenswending geen einde betekent, maar een nieuw begin. Door mensen met vaak complexe aandoeningen gericht en effectief te behandelen en te begeleiden, bieden wij hen en hun gezinnen nieuw perspectief. Een perspectief op een zo zelfstandig mogelijk leven binnen een veranderde context. Een perspectief dat mensen het levensgeluk terug laat vinden en dat focust op wat wél kan. En een perspectief dat ook de maatschappij als geheel ontlast. Want goede revalidatiezorg aan het begin, betekent een lagere zorgbehoefte in de toekomst. Zo maken wij het bijvoorbeeld samen mogelijk dat bijna alle mensen na een dwarslaesie of een beroerte weer zelfstandig kunnen wonen.
 
Voortdurend onderzoeken wij hoe tevreden onze patiënten zijn over ons werk. Want ons uitgangspunt is dat revalidatie altijd waarde moet toevoegen aan hun welbevinden. Wij zoeken dan ook samen met de patiënt naar nieuwe wegen om te bewegen en te leven. Steeds blijken mensen de instelling waar ze behandeld en begeleid zijn bijna zonder uitzondering aan te bevelen bij andere revalidatie-patiënten. Dat is een enorme motivatie én het bewijst het succes van onze aanpak.
 
Wij gaan dagelijks vol aan de slag om vooruitgang te boeken. Om te pionieren en behandelingen te ontwikkelen die aanslaan en voor doorbraken zorgen. Daarom blijven wij investeren in wetenschappelijk onderzoek, want kennis is kracht. Daarom blijven wij tijd en geld steken in interdisciplinaire zorg.
 
Maar wat wij ook doen en wat er op de achtergrond ook speelt, wij gaan altijd uit van wat de patiënt kan en wil.  Dit beweegt ons. Samen halen wij met hem of haar alles uit het leven wat erin zit.
 
Revalidatie Nederland: opnieuw leren leven.

Bekijk een versie van deze video zonder ondertiteling op YouTube.