VRA bevordert de maatschappelijke participatie en autonomie van revalidanten

De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA, ook wel bekend als Netherlands Society of Rehabilitation Medicine, kortweg NSRM) is de landelijke wetenschappelijke vereniging van artsen die als revalidatiearts zijn ingeschreven in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De VRA is opgericht op 16 april 1955. De ruim 900 professionals zetten hun deskundigheid in om de maatschappelijke participatie en autonomie van hun patiënten te bevorderen.

Binnen de VRA opereren diverse commissies, stuurgroepen en werkgroepen. Zij adviseren het bestuur over ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde. Dit gebeurt op verzoek of op eigen initiatief (afhankelijk van hun status). Daarnaast heeft de VRA een eigen bureau voor het dagelijkse uitvoerende werk. In de statuten van de VRA staan de grondregels en bepalingen van de vereniging. Daarnaast is er een huishoudelijk reglement. Daarin vind je regels over de benoeming en ontslag van het bestuur, de geldmiddelen van de vereniging en het beheer ervan, de vergaderingen, de commissies en andere onderwerpen.

Samen sterk(er) voor de beste revalidatiegeneeskunde