Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Leden van de VRA ontvangen het blad automatisch. Via het onderstaande overzicht kun je geselecteerde artikelen uit alle edities van het NTR vanaf 2022 terugvinden.

Zoeken

Diagnoses

Doelgroepen

Thema's

Edities

Filters:

‘Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen’1

Wetenschappelijk onderzoek is nodig om de impact en het effect van revalidatiezorg aantoonbaar te maken en de kwaliteit en financiering van de zorg te garanderen. Krachtenbundeling door middel van samenwerking tussen onderzoeksgroepen kan de kansen op financiering én de impact van onderzoeksresultaten vergroten. Een landelijk onderzoeksnetwerk kan hierin faciliteren. De noodzaak voor samenwerking is er, maar is er draagvlak?

Praktijkgericht onderzoek en wetenschappelijk onderzoek, een effectieve combinatie

Interview met Anne Visser-Meily en Jorit Meesters, bevlogen wetenschappers die duidelijke ideeën hebben over de voordelen van structurele samenwerking tussen HBO en WO op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Het themanummer over wetenschap van het NTR biedt hen een goede gelegenheid om hun visie op dit onderwerp toe te lichten.

4PM&R

Dit artikel beschrijft een gratis en reclamevrije e-mailservice die ontworpen is door en voor zorgverleners in de revalidatie, met als doel dat zij in enkele minuten weer op de hoogte kunnen zijn van de nieuwste kennis en innovaties uit wetenschappelijk revalidatieonderzoek. Zo wordt er toe bijgedragen dat revalidatiepatiënten steeds evidence-based zorg ontvangen.

Technologie bij neuromusculaire aandoeningen: nu en in de toekomst

Drie submissies van het thema Gezondheid zijn gericht op gezonde leefstijl en leefomgeving, zorg bieden in de eigen leefomgeving, en het vergroten van de mate van participatie van mensen met een chronische aandoening. Om deze missies te realiseren zal er geïnnoveerd moeten worden, ook binnen de revalidatiegeneeskunde, om mensen te motiveren en ondersteunen gezond te blijven of te worden en daarmee kansen op participatie te vergroten. In dit artikel krijgt je enkele voorbeelden van veelbelovende innovaties uit de spierziekten-revalidatie die bij kunnen dragen aan deze missies.

Sensoren zijn de toekomst!

De technologie van draagbare sensoren ontwikkelt zich snel, zeker ook op het gebied van het meten van beweeggedrag. Ondanks deze ontwikkelingen en potentiële toepassingen worden draagbare sensoren voor het meten van beweeggedrag nog relatief weinig gebruikt in de revalidatiegeneeskundige zorg. In dit artikel lees je meer over de mogelijkheden en meerwaarde, maar ook de beperkingen en de hobbels naar implementatie.

Samen aan de slag met een onderzoeksnetwerk in de kinderrevalidatie

Het wetenschappelijk onderzoek in de kinderrevalidatie ontwikkelt zich snel, maar gefragmenteerd. Het actualiseren van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde is een goede aanleiding om in het onderzoek in de kinderrevalidatie tot een sterkere samenwerking te komen. In dit artikel wordt opgeroepen tot het ontwikkelen van een landelijk onderzoeksnetwerk kinderrevalidatie.

Opleiding in perspectief

In deze rubriek worden senior-revalidatieartsen door oud-hoofdredacteur Ben Drentje uitgenodigd om een column te schrijven voor NTR. Hierin zetten zij onderwerpen vanuit een historische achtergrond in een actuele context. Deze keer een bijdrage van prof. dr. Hans Arendzen.

‘De nieuw geprioriteerde kennishiaten omzetten in gefinancierde onderzoeksprojecten’

Mini-interview met Robert Pangalila, kinderrevalidatiearts bij Rijndam, over zijn vertegenwoordiging namens de Commissie Wetenschap en Innovatie van de VRA in de Projectgroep Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde

Niet-invasieve neuromodulatie bij bewegingsrevalidatie na een beroerte

Proefschriftartikel. Veel mensen krijgen tijdens hun leven een beroerte en verliezen daardoor de sterk ontwikkelde vaardigheden van de arm en de hand. In de maanden daarna draait het vooral om natuurlijk herstel van de hersenen en het (her)leren van oude (restitutie) en nieuwe (compensatie) motorische vaardigheden. Om patiënten beter te laten herstellen hebben we én nauwkeurigere leer- en herstelmodellen nodig én innovatieve methoden die op motorisch leren en herstel ingrijpen.

Klein maar fijn! The power of small N studies

De medisch specialistische revalidatie (MSR) ligt onder een vergrootglas. Meer en meer moet ons handelen wetenschappelijk worden getoetst. In dit artikel maak je kennis met single case experimental designs (SCEDs). In tegenstelling tot de traditionele randomised controlled trial (RCT) maakt de SCED het mogelijk om hoog kwalitatief onderzoek te doen in kleine patiëntengroepen. Het credo zal uiteindelijk moeten zijn; ‘een RCT waar het kan, een SCED waar het moet’.

Redactie

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) wordt uitgegeven onder redactie van de VRA.

Hoofdredacteur: prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
Redactiesecretariaat en eindredacteur: H.M. (Heidi) Wals
E-mail: ntr@revalidatiegeneeskunde.nl
Tel. 030 – 273 96 96

Publiceren of artikel aanleveren?

Wil je publiceren in het NTR? Neem dan contact op met het redactiesecretariaat via ntr@revalidatiegeneeskunde.nl of telefoonnummer 030-2739696.

Bladformule en auteursrichtlijnen

In het document Bladformule en richtlijnen voor auteurs (pdf) vind je een overzicht van de auteursrichtlijnen.

Thema’s in 2022 en 2023

Wij werken met themanummers. Naast thema-artikelen houden we in iedere editie ook ruimte vrij voor artikelen die niet themagericht zijn. De thema’s voor 2022 zijn:

Deadlines indienen kopij

NTR 2023-2:

NTR 2023-3:

NTR 2023-4:

NTR 2023-5:

Verschijningsdata in 2022 en 2023

Adverteren

Het NTR biedt de mogelijkheid om advertenties te plaatsen. Alle revalidatieartsen, artsen in opleiding tot revalidatiearts en buitengewone VRA-leden, zoals anios, physician assistants, onderzoekers en bestuurders werkzaam in de revalidatie ontvangen het blad. En uiteraard wordt het verstuurd aan al onze abonnees, waaronder revalidatiecentra, ziekenhuizen, bibliotheken, bedrijven en andere organisaties.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact op met onze uitgever:
Performis BV.
Postbus 2396
5202 CJ ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 689 58 89
E-mail: ntr@performis.nl
Contactpersoon: Dhr. Misha Stork