Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Leden van de VRA ontvangen het blad automatisch.

Hieronder vind je knoppen om snel te gaan naar:

Via het onderstaande overzicht kun je geselecteerde artikelen uit alle edities van het NTR vanaf 2022 terugvinden.

Zoeken

Edities

Diagnoses

Thema's

Doelgroepen

Rubrieken

Professionals

Filters:

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

Revalidatiearts aan zet voor passende zorg

Opinie-artikel Met het Integraal Zorgakkoord slaan zorgpartijen de handen ineen om de problemen in de zorg aan te pakken. Met…

Samenwerking tussen universiteiten en revalidatiecentra bij wetenschappelijk onderzoek. Hebben ze elkaar nodig?

Interview met prof. dr. Sander Geurts en dr. Jan-Willem Meijer Hoe kunnen de revalidatiecentra en universiteiten samenwerken bij het doen…

Integraal Zorgakkoord: kansen voor de revalidatiesector

Opinie-artikel Nederland vergrijst, de vraag naar zorg neemt toe. Tegelijkertijd zijn de grenzen bereikt van wat aan zorg geboden kan…

Het Integraal Zorgakkoord: zijn er gevolgen voor de MSR?

Opinie-artikel Het is heel lang stil gebleven in het land betreffende het Integraal Zorgakkoord en de mogelijke gevolgen voor de…

Expertisecentra in de (revalidatie)zorg – nu en in de toekomst

Dit artikel beschrijft de complexiteit en het belang van expertisecentra in het huidige zorglandschap, in de context van netwerkzorg en…

IZA en de zorgbelofte

Passende zorg: niet minder maar anders! De zorg moet veranderen, meer ruimte voor passende zorg. De wachttijden lopen op, de…

Centraliseren betekent samenwerken

Opinie-artikel Samenwerken in onderzoek brengt de revalidatiegeneeskunde verder. Veelal wordt aangesloten bij onderzoek in de UMC’s in samenwerking met andere…

De kennisagenda: zorg of zegen?

Opinie-artikel De Commissie Wetenschap en Innovatie van de VRA heeft recent de nieuwe Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde gepubliceerd. Dit heeft veel tijd…

Repliek

Repliek op: Prof. dr. C.K. (Corry) van der Sluis, et al. De kennisagenda: zorg of zegen?Ned Tijdschr Revalidatiegeneeskd 2024;1: 33-35…

Redactie

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) wordt uitgegeven onder redactie van de VRA.

Hoofdredacteur: prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
Redactiesecretariaat en eindredacteur: H.M. (Heidi) Wals
E-mail: ntr@revalidatiegeneeskunde.nl
Tel. 085 0077 304

Publiceren of artikel aanleveren?

Wil je publiceren in het NTR? Neem dan contact op met het redactiesecretariaat via ntr@revalidatiegeneeskunde.nl of telefoonnummer 085 0077 304.

Bladformule en auteursrichtlijnen

In het document Bladformule en auteursinstructies (pdf) vind je een overzicht van de auteursrichtlijnen.
Wanneer je gebruikt maakt van patiëntgegevens is een toestemmingsverklaring van de patiënt noodzakelijk.

Thema’s

Wij werken met themanummers. Naast thema-artikelen houden we in iedere editie ook ruimte vrij voor artikelen die niet themagericht zijn. De thema’s voor de komende nummers zijn:

Thema’s in 2024

Deadlines indienen kopij 2024

NTR 2024-1:

NTR 2024-2:

NTR 2024-3:

NTR 2024-4:

NTR 2024-5:

Verschijningsdata NTR

In 2024

Adverteren

Het NTR biedt de mogelijkheid om advertenties te plaatsen. Alle revalidatieartsen, artsen in opleiding tot revalidatiearts en buitengewone VRA-leden, zoals anios, physician assistants, onderzoekers en bestuurders werkzaam in de revalidatie ontvangen het blad. En uiteraard wordt het verstuurd aan al onze abonnees, waaronder revalidatiecentra, ziekenhuizen, bibliotheken, bedrijven en andere organisaties.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact op met onze uitgever:
Performis BV.
Postbus 2396
5202 CJ ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 689 58 89
E-mail: ntr@performis.nl
Contactpersoon: Dhr. Misha Stork

NTR archief

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Sinds 2022 worden de NTR-artikelen, behalve in gedrukte vorm, ook online gepubliceerd op deze website. Op de pagina NTR archief vind je de digitale (pdf) versies van de edities die de laatste jaren zijn uitgebracht, om te lezen en downloaden.