Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Leden van de VRA ontvangen het blad automatisch.

Hieronder vind je knoppen om snel te gaan naar:

Via het onderstaande overzicht kun je geselecteerde artikelen uit alle edities van het NTR vanaf 2022 terugvinden.

Zoeken

Edities

Diagnoses

Thema's

Doelgroepen

Rubrieken

Professionals

Filters:

De MSR en passende zorg

Interview met Joep de Groot, voorzitter Raad van Bestuur Zorgverzekeraar CZ De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. The Lancet publiceerde…

Intensieve neurorevalidatie bij patiënten met een langdurige bewustzijnsstoornis

Langdurige bewustzijnsstoornissen: onderzoeksprotocol van de korte- en langetermijnuitkomsten van behandeling en organisatie van zorg Wetenschappelijke publicatie Intensieve neurorevalidatie voor langdurige…

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

Wie niet kan delen kan niet vermenigvuldigen

Opinie-artikel Revalidatiegeneeskunde lijkt een vakgebied te zijn waar samenwerken vanzelfsprekend is. Wij verbazen ons echter regelmatig over de manier waarop…

Arbeidsrevalidatie na niet-aangeboren hersenletsel: overeenkomsten en verschillen tussen Nederland en Vlaanderen

Wetenschappelijke publicatie Er is geen gouden standaard voor arbeidsrevalidatie (AR). Via een digitale vragenlijst inventariseren de auteurs de praktijkvariatie van…

Implementeren van verworven bewezen therapieën geschiedt met veel vertraging

Spotlight Tijdens het DCRM-congres in ’s-Hertogenbosch was het opvallend dat het in deze Spotlight te bespreken artikel door twee keynote…

An ever closer union

Over samenwerking tussen de revalidatiesector en de sector verpleging en verzorging in Noord-Limburg De Zorggroep Noord- en Midden-Limburg (VVT) realiseert…

We moeten niet de V&D van de gezondheidszorg worden!

Opinie-artikel De revalidatiesector staat onder druk en zit in het verkeerde frame. We moeten hier snel uit zien tekomen en…

De patiënt met het ‘verkeerde tentbed’

Casuïstiek In de zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel is soms de inzet van vrijheidsbeperkende interventies nodig. Het streven is…

Inspanningsgebonden pijnsyndromen van het onderbeen

Samenvatting richtlijn Op initiatief van de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) is een multidisciplinaire werkgroep ingericht die de richtlijn Inspanningsgebonden pijnsyndromen…

Redactie

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) wordt uitgegeven onder redactie van de VRA.

Hoofdredacteur: prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
Redactiesecretariaat en eindredacteur: H.M. (Heidi) Wals
E-mail: ntr@revalidatiegeneeskunde.nl
Tel. 030 – 273 96 96

Publiceren of artikel aanleveren?

Wil je publiceren in het NTR? Neem dan contact op met het redactiesecretariaat via ntr@revalidatiegeneeskunde.nl of telefoonnummer 030-2739696.

Bladformule en auteursrichtlijnen

In het document Bladformule en richtlijnen voor auteurs (pdf) vind je een overzicht van de auteursrichtlijnen.

Thema’s in 2023

Wij werken met themanummers. Naast thema-artikelen houden we in iedere editie ook ruimte vrij voor artikelen die niet themagericht zijn. De thema’s voor 2022 zijn:

Deadlines indienen kopij

NTR 2023-2:

NTR 2023-3:

NTR 2023-4:

NTR 2023-5:

Verschijningsdata in 2022 en 2023

Adverteren

Het NTR biedt de mogelijkheid om advertenties te plaatsen. Alle revalidatieartsen, artsen in opleiding tot revalidatiearts en buitengewone VRA-leden, zoals anios, physician assistants, onderzoekers en bestuurders werkzaam in de revalidatie ontvangen het blad. En uiteraard wordt het verstuurd aan al onze abonnees, waaronder revalidatiecentra, ziekenhuizen, bibliotheken, bedrijven en andere organisaties.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact op met onze uitgever:
Performis BV.
Postbus 2396
5202 CJ ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 689 58 89
E-mail: ntr@performis.nl
Contactpersoon: Dhr. Misha Stork