Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Leden van de VRA ontvangen het blad automatisch.

Hieronder vind je knoppen om snel te gaan naar:

Via het onderstaande overzicht kun je geselecteerde artikelen uit alle edities van het NTR vanaf 2022 terugvinden.

Zoeken

Edities

Diagnoses

Thema's

Doelgroepen

Rubrieken

Professionals

Filters:

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

Patiënten met post-COVID syndroom worden zieker van inspanning

Inspanningsintolerantie en post-exertionele malaise bij patiënten met post-COVID syndroom Patiënten met post-COVID syndroom lijden aan vermoeidheid, inspanningsintolerantie en post-exertionele malaise….

Nazorg en langetermijngevolgen van COVID-19; interim-analyses tot 12 maanden na ziekenhuisontslag in het CO-FLOW cohort

Wetenschappelijke publicatie Eind 2019 werd de wereld overweldigd door COVID-19, veroorzaakt door het SARS-CoV-2 virus. Nazorgtrajecten voor ziekenhuispatiënten moesten in…

Post-COVID syndroom bij kinderen: klachten en behandelstrategieën

Post-COVID syndroom bij kinderen is een nog grotendeels onbekend ziektebeeld met een uiteenlopend klachtenpatroon, dat een grote impact kan hebben…

Persoonsgerichte, integrale nazorg voor het post-COVID syndroom

Vanuit de PINCOR-studie (Persoonsgerichte Integrale Nazorg voor COVID-19 in de Regio) zijn verschillende nazorgprogramma’s ontwikkeld voor mensen met een post-COVID…

Samenwerking revalidatiearts en bedrijfsarts cruciaal voor werkenden met post-COVID syndroom

Raakvlak Terugkeer naar werk bij werknemers met post-COVID syndroom vereist nauwe samenwerking tussen revalidatie- en bedrijfsartsen én de werkomgeving. Door…

Kansen door COVID: een pandemie die aanzet tot innovatie

Cochrane Corner Gedurende de COVID-19 pandemie werd duidelijk dat telerevalidatie mogelijk is, maar investering en kennis vaak nog missen om…

Vroege Interventie en post-COVID syndroom

In Perspectief Column Daan Wever Revalidatiearts Vroege Interventie is een revalidatieprogramma, dat in zeven revalidatiecentra in Nederland wordt aangeboden onder…

Implementatie van een geïndividualiseerde enkel-voetorthese stijfheid; hoe uit te voeren in de praktijk

Uit de praktijk Bij mensen met kuitspierzwakte worden enkel-voetorthesen voorgeschreven om de sta- en loopfunctie te verbeteren. Om een maximaal…

Optimalisatie van het verstrekkingsproces van armondersteuningen en robotarmen

Dynamische armondersteuningen en robotarmen zijn hulpmiddelen die de arm- en handfunctie ondersteunen of overnemen. Met deze hulpmiddelen kunnen mensen met…

Redactie

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) wordt uitgegeven onder redactie van de VRA.

Hoofdredacteur: prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
Redactiesecretariaat en eindredacteur: H.M. (Heidi) Wals
E-mail: ntr@revalidatiegeneeskunde.nl
Tel. 030 – 273 96 96

Publiceren of artikel aanleveren?

Wil je publiceren in het NTR? Neem dan contact op met het redactiesecretariaat via ntr@revalidatiegeneeskunde.nl of telefoonnummer 030-2739696.

Bladformule en auteursrichtlijnen

In het document Bladformule en richtlijnen voor auteurs (pdf) vind je een overzicht van de auteursrichtlijnen.
Wanneer je gebruikt maakt van patiëntgegevens is een toestemmingsverklaring van de patiënt noodzakelijk.

Thema’s

Wij werken met themanummers. Naast thema-artikelen houden we in iedere editie ook ruimte vrij voor artikelen die niet themagericht zijn. De thema’s voor de komende nummers zijn:

Thema’s in 2023

Thema’s in 2024

Deadlines indienen kopij 2024

NTR 2024-1:

NTR 2024-2:

NTR 2024-3:

NTR 2024-4:

NTR 2024-5:

Verschijningsdata NTR

In 2023

In 2024

Adverteren

Het NTR biedt de mogelijkheid om advertenties te plaatsen. Alle revalidatieartsen, artsen in opleiding tot revalidatiearts en buitengewone VRA-leden, zoals anios, physician assistants, onderzoekers en bestuurders werkzaam in de revalidatie ontvangen het blad. En uiteraard wordt het verstuurd aan al onze abonnees, waaronder revalidatiecentra, ziekenhuizen, bibliotheken, bedrijven en andere organisaties.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact op met onze uitgever:
Performis BV.
Postbus 2396
5202 CJ ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 689 58 89
E-mail: ntr@performis.nl
Contactpersoon: Dhr. Misha Stork

NTR archief

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Sinds 2022 worden de NTR-artikelen, behalve in gedrukte vorm, ook online gepubliceerd op deze website. Op de pagina NTR archief vind je de digitale (pdf) versies van de edities die de laatste jaren zijn uitgebracht, om te lezen en downloaden.