Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Leden van de VRA ontvangen het blad automatisch.

Hieronder vind je knoppen om snel te gaan naar:

Via het onderstaande overzicht kun je geselecteerde artikelen uit alle edities van het NTR vanaf 2022 terugvinden.

Zoeken

Edities

Diagnoses

Thema's

Doelgroepen

Rubrieken

Professionals

Filters:

De Pronkhoek

Het verkrijgen van een mooie grant mag gevierd en dus ook gedeeld worden. Het NTR biedt op deze pagina’s een…

Cognitieve revalidatie: verleden, heden en toekomst

Cognitie is wat ons menselijk maakt; afwijkingen hierin kunnen onze identiteit aantasten. Stoornissen in cognitie kunnen het leven ontwrichten. Cognitieve…

‘Cognitieve revalidatie lijkt me bij uitstek een multidisciplinair proces’

Interview met Dirk Bertens, klinisch neuropsycholoog en onderzoeker Cognitieve revalidatie, met name bij patiënten met verworven hersenletsel, is de laatste…

Passende revalidatiezorg met een gedragsgeoriënteerde insteek

De behandeling van cognitieve klachten Centraal in de behandeling van cognitieve klachten (zonder cognitieve stoornissen) na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) staan…

Het neuropsychologisch onderzoek door de ogen van de patiënt

Raakvlak Het neuropsychologisch onderzoek (NPO) is de gouden standaard voor het objectiveren van cognitieve functies. In de klinische praktijk horen…

Het belang van het meten van cognitief functioneren in het dagelijks leven

Cognitieve tests die worden afgenomen in een gecontroleerde setting, zoals de spreekkamer van de neuropsycholoog, leveren onmisbare informatie over de…

Cognitieve revalidatie en promoties

Proefschriften In dit artikel wordt aandacht gevraagd voor recente proefschriften op het gebied van cognitieve revalidatie: van determinanten van herstel,…

De normering van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) op de schop?

Volgens de originele interpretatie van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA) wordt een score van 26 punten bij zowel een hoogopgeleide…

Participatie en plezier

Spotlight Als ergotherapeut behandel ik jongeren met cognitieve klachten. Hun hulpvragen zijn meestal functiegericht. Na doorvragen ontdekken we vaak een…

Een Illusie rijker

‘Moet ik nou deze afslag hebben of toch de volgende, waar ging ik eigenlijk naartoe?’ Uit ons onderzoek van de…

Redactie

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) wordt uitgegeven onder redactie van de VRA.

Hoofdredacteur: prof. dr. J.H.B. (Jan) Geertzen
Redactiesecretariaat en eindredacteur: H.M. (Heidi) Wals
E-mail: ntr@revalidatiegeneeskunde.nl
Tel. 085 0077 304

Publiceren of artikel aanleveren?

Wil je publiceren in het NTR? Neem dan contact op met het redactiesecretariaat via ntr@revalidatiegeneeskunde.nl of telefoonnummer 085 0077 304.

Bladformule en auteursrichtlijnen

In het document Bladformule en auteursinstructies (pdf) vind je een overzicht van de auteursrichtlijnen.
Wanneer je gebruikt maakt van patiëntgegevens is een toestemmingsverklaring van de patiënt noodzakelijk.

Thema’s

Wij werken met themanummers. Naast thema-artikelen houden we in iedere editie ook ruimte vrij voor artikelen die niet themagericht zijn. De thema’s voor de komende nummers zijn:

Thema’s in 2024

Deadlines indienen kopij 2024

NTR 2024-1:

NTR 2024-2:

NTR 2024-3:

NTR 2024-4:

NTR 2024-5:

Verschijningsdata NTR

In 2024

Adverteren

Het NTR biedt de mogelijkheid om advertenties te plaatsen. Alle revalidatieartsen, artsen in opleiding tot revalidatiearts en buitengewone VRA-leden, zoals anios, physician assistants, onderzoekers en bestuurders werkzaam in de revalidatie ontvangen het blad. En uiteraard wordt het verstuurd aan al onze abonnees, waaronder revalidatiecentra, ziekenhuizen, bibliotheken, bedrijven en andere organisaties.

Wil je meer informatie over de mogelijkheden of een vrijblijvende offerte aanvragen? Neem contact op met onze uitgever:
Performis BV.
Postbus 2396
5202 CJ ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 073 689 58 89
E-mail: ntr@performis.nl
Contactpersoon: Dhr. Misha Stork

NTR archief

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Sinds 2022 worden de NTR-artikelen, behalve in gedrukte vorm, ook online gepubliceerd op deze website. Op de pagina NTR archief vind je de digitale (pdf) versies van de edities die de laatste jaren zijn uitgebracht, om te lezen en downloaden.