Hoge uitval. Toegenomen werkdruk. Veel mensen met een burn-out. Ook binnen de revalidatiegeneeskunde vangen we hierover regelmatig signalen op: de cijfers van aios revalidatiegeneeskunde die stoppen met de opleiding zijn hoog. De VRA heeft dit thema dan ook hoog op de agenda staan. Zo hebben we onder meer in workshops en via vragenlijsten ervaringen en tips verzameld.

Het is goed dat binnen de Vereniging van Revalidatieartsen aandacht is voor deze thema’s. Mooi ook dat revalidatieartsen en aios zich actief opstellen om in hun eigen vakgroep tijd en ruimte te maken om hierover te sparren, elkaar te steunen en binnen hun organisatie regie pakken om hun werk goed te organiseren. Hierbij zorgen onderstaande documenten voor informatie én inspiratie. Ze geven aan waar je alert op kunt zijn. Wat de positieve en wat de belemmerende elementen zijn. En wat je kunt doen om uitval, stress en burn-outs te voorkomen.