De revalidatiegeneeskunde zet zich voortdurend in om beschikbare behandelmogelijkheden te optimaliseren. Zodat we kwalitatief hoogstaande, evidence-based zorg aan patiënten kunnen bieden. Om zichtbaar te maken waar nog kennis ontbreekt en welke onderwerpen belangrijk zijn om verder te onderzoeken, heeft de Vereniging van Revalidatieartsen samen met leden, patiëntenorganisaties en andere betrokkenen de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde (2017) opgesteld. Op dit moment werkt de VRA samen met Revalidatie Nederland en Patiëntenfederatie Nederland aan een nieuwe Kennisagenda voor de revalidatiesector.

De Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde is bedoeld als beginpunt van een continu zorgevaluatieproces binnen de kwaliteitscyclus van het revalidatiegeneeskundig vakgebied. Dit houdt in dat:

  1. Kwalitatief hoogstaand onderzoek moet worden opgezet en uitgevoerd binnen representatieve patiëntenpopulaties om de kennishiaten in te vullen. Het is daarbij belangrijk dat dit onderzoek wordt gefinancierd;
  2. De resultaten van deze onderzoeken breed gedragen moeten worden binnen het vakgebied en moeten worden opgenomen in revalidatiegeneeskundige richtlijnen en andere kwaliteitsdocumenten;
  3. Nieuwe aanbevelingen in richtlijnen en andere relevante kwaliteitsdocumenten landelijk moeten worden geïmplementeerd in de dagelijkse revalidatiegeneeskundige zorg;
  4. Geëvalueerd moet worden of de nieuwe aanbevelingen worden opgevolgd en of er additionele of nieuwe kennishiaten zijn ontstaan in het vakgebied door het laten terugvloeien van onderzoeksresultaten in richtlijnen en het onderhouden van de kennisagenda.

Ingediende kennishiaten voor de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde

Vanuit de leden, patiëntenorganisaties en overige stakeholders is in 2022 een groot aantal kennishiaten ingediend voor de update van de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. In totaal zijn 468 zorgevaluatie-hiaten geïnventariseerd en 91 innovatie-hiaten. Uit de ingediende hiaten en de inventarisatie uit de richtlijnen is een groslijst samengesteld. Deze lijst is opgeschoond (ontdubbeling) en de hiaten zijn (voorlopig) ingedeeld in deelgebieden. De groslijst met ingediende kennishiaten kan hier ingezien worden. Let op: dit document is ter inzage en is geen discussiedocument. De projectgroep beoordeelt of de hiaten binnen de revalidatiegeneeskunde vallen, waarna een shortlist voor prioritering wordt samengesteld. De prioriteringsbijeenkomst vindt in het najaar plaats (datum nog niet bekend).

Wil je op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rond de nieuwe Kennisagenda? Volg ons dan op LinkedIn en Twitter. Vragen, ideeën en suggesties zijn van harte welkom, mail dan naar m.major@revalidatiegeneeskunde.nl.

Lees verder