11 april 2023

Interview met Ileen Albers, inmiddels jonge klare, tijdens haar opleiding namens de Junior VRA lid van de Projectgroep Kennisagenda

Ileen Albers vertegenwoordigt de Junior VRA in de projectgroep die de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde updatet. We stellen haar een aantal vragen.

Auteurs
DR. M. (MEL) MAJOR

Research coördinator tot 1 februari 2023

DR. E. (ESTHER) HOSLI
Research coördinator vanaf 1 februari 2023

‘Deelname aan de Projectgroep Kennisagenda leek mij een
leerzame en unieke kans
om het proces van updaten van
dichtbij mee te maken’Ileen Albers, revalidatiearts Basalt, was als aios lid van de Junior VRA en WeCo.

Vanuit de Junior VRA ben jij het afgelopen jaar betrokken geweest bij de WeCo en de Projectgroep Kennisagenda. Waarom vind jij het belangrijk om mee te denken over de kennisagenda?

‘Als aios vond ik het belangrijk om ook ervaring op te doen met taken die niet behoren tot de dagelijkse directe patiëntenzorg. Ik wilde meer inzicht krijgen in de organisatie en op de hoogte zijn van wat er speelt binnen ons vak. Als lid van de Junior VRA was ik afgevaardigde in de Commissie Wetenschap en Innovatie (WeCo). Deelname aan de Projectgroep Kennisagenda leek mij een leerzame en unieke kans om het proces van updaten van dichtbij mee te maken. Daarnaast is het een uitgelezen mogelijkheid om een kleine bijdrage te leveren aan de ontwikkeling en toekomst van de revalidatiegeneeskunde.’

Jij staat aan het begin van je carrière als revalidatiearts. Wat betekent de kennisagenda voor de jonge klaren?

‘Het klinkt wat zwaarwichtig, maar de aiossen en jonge klaren zijn de toekomst van de revalidatiegeneeskunde. Het is belangrijk om te realiseren hoe die toekomst er uit gaat zien en wat jouw rol daarin kan zijn. Er wordt steeds meer nadruk gelegd op evidence based medicine. Zorgverzekeraars eisen bewezen effectiviteit van onze behandelingen. Binnen de revalidatiegeneeskunde kan dit een uitdaging zijn, maar daarom is het des te belangrijker. Om ons mooie vak te kunnen blijven uitvoeren is het van belang om de effectiviteit van onze behandelingen te kunnen bewijzen en de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde staat aan de basis hiervan.’

De kennisagenda wordt binnenkort gepubliceerd, wat vind je van het eindresultaat?

‘Het begon met een geweldige input van VRA-leden en stakeholders, wat heeft geleid tot een opbrengst van 563 kennishiaten. Na beoordeling op basis van eerder gepubliceerde criteria, de prioriteringsbijeenkomst en commentaar vanuit de VRA-werkgroepen zijn we gekomen tot een kennisagenda met 15 vraagstellingen die door alle betrokkenen wordt gedragen. Ik vind het mooi om te zien dat herkenbare vragen uit de klinische praktijk hoog zijn opgenomen in de kennisagenda. Bijvoorbeeld: het meest geschikte moment om van gips- of andere drukontlastende behandeling over te gaan op orthopedisch schoeisel bij diabetische voetulcera. Ik kijk er naar uit om de onderzoeken terug te lezen waarin deze kennishiaten zijn uitgewerkt!’

Dit is het laatste interview in de serie waarin projectgroepleden hun ervaringen delen rondom het ontwikkelen van de nieuwe kennisagenda. Binnenkort wordt de Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde gepubliceerd.

Uitgelichte NTR artikelen

Pijnrevalidatie in een ZBC? Nuttig en nodig?

Interview met prof. dr. Rob Smeets en drs. René Oosterwijk In het NTR-themanummer over juridische zaken mag een bijdrage over…

‘Revalidatieprofessionals mogen veel meer ruimte innemen in het contact met zorgverzekeraars’

Interview met gezondheidszorgadvocaat Koen Mous Advocaat Koen Mous van kantoor Dirkzwager houdt de revalidatiezorg scherp. In zijn werk voor revalidatiecentra,…

‘Cognitieve revalidatie lijkt me bij uitstek een multidisciplinair proces’

Interview met Dirk Bertens, klinisch neuropsycholoog en onderzoeker Cognitieve revalidatie, met name bij patiënten met verworven hersenletsel, is de laatste…

Samenwerking tussen universiteiten en revalidatiecentra bij wetenschappelijk onderzoek. Hebben ze elkaar nodig?

Interview met prof. dr. Sander Geurts en dr. Jan-Willem Meijer Hoe kunnen de revalidatiecentra en universiteiten samenwerken bij het doen…