Je mag als medisch specialist alleen je beroep uitoefenen als je ingeschreven staat in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Maar dat is niet de enige reden waarom je bij- en nascholingsactiviteiten onderneemt. Door je vakkennis bij te houden en op de hoogte te blijven van relevante ontwikkelingen, groeit je vakmanschap en kun je revalidanten nog beter helpen. Informatie of een scholing accreditatie heeft voor revalidatiegeneeskunde kun je vinden in de Nascholingsagenda. Door de categorie te wijzigen, vind je ook informatie over accreditatie van scholingen van/door andere medisch specialismen.

(Her)registratie

Alleen als je als specialist geregistreerd staat in het RGS-register, mag je in Nederland je beroep uitoefenen. De inschrijvingsduur is maximaal vijf jaar. Dit betekent dat je je om de vijf jaar moet herregistreren. De eis hiervoor is een aantoonbare deskundigheidsbevordering (DKB). Door na- en bijscholing te volgen, behaal je punten.

Meer hierover lees je in het Accreditatiereglement en de Urenclassificatie van het Landelijk Accreditatie Overleg van de KNMG. Op de KNMG-website vind je ook informatie over (her)registratie als je in het buitenland werkt en de actuele regels (kijk hier voor: tegemoetkoming aantal DKB-uren tot 1 maart 2025 in verband met de coronapandemie).

Zo hou je je DKB-punten bij voor (her)registratie

Aanbieders van bij- en nascholing vragen voor hun activiteiten accreditatie aan via het geautomatiseerde systeem GAIA. GAIA maakt gebruik van het systeem PE-online. Je kunt hiervoor een app downloaden (PE-online) via de Apple App Store of de Google Play Store. Volg je een door de VRA geaccrediteerde na- of bijscholingsactiviteit? Dan verwerkt GAIA de gevolgde activiteit en de daarbij behorende punten automatisch. Dit gebeurt via presentielijsten in je persoonlijk dossier. Je mag overigens een aantal activiteiten zelf toevoegen aan je dossier.
Veel refereeravonden worden online georganiseerd waardoor deelname vanuit andere delen van het land interessant kan zijn. De geplande refereeravonden vind je in de Nascholingsagenda.

Accreditatie aanvragen

Bij de VRA kunt je accreditatie aanvragen voor medisch vakinhoudelijke (na)scholing voor de revalidatiearts. De VRA volgt voor het toekennen van accreditatie de richtlijnen van het landelijk Accreditatie Overleg van de wetenschappelijke verenigingen. Aanvragen voor niet-vakinhoudelijke nascholing (niet medisch inhoudelijke) zoals communicatie- en managementvaardigheden, gezondheidsrecht of bijvoorbeeld medische ethiek gaan via het ABAN (Accreditatie Bureau Algemene Nascholing).

Voor meer informatie en alle spelregels voor het aanvragen van accreditatie klik hier.

Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met het VRA-bureau of mailen naar accreditatie@revalidatiegeneeskunde.nl.

Buitenlandse congressen

Accreditatie voor buitenlandse congressen mag je zelf toevoegen aan je persoonlijk dossier met inachtneming van een aantal regels. De accreditatie dient te zijn verleend door een door de VRA erkende organisatie. Dit zijn zusterorganisaties, ESPRM, ISPRM en UEMS/EACCME.
Per dag max. 6 punten en voor een congres max. 24 punten.
Het UEMS kent ook accreditatie toe voor andere medisch specialismen. Bij het toevoegen aan het persoonlijk dossier dient de accreditatie te worden toegevoegd aan scholing Buiten het eigen vakgebied.

Revalidatieartsen mogen ook AMA PRA Category 1 Credits  toevoegen aan het persoonlijk dossier.
Hiervoor geldt ook max. 6 punten per dag/max. 24 punten voor een congres. Voor digitale scholing waaraan deze credits zijn toegekend, geldt dat men het aantal punten mag toevoegen dat vermeld staat op het certificaat.

Daarnaast kent de VRA kent een procedure voor het aanvragen van accreditatie voor buitenlandse congressen waarvoor geen accreditatie is, maar die wel belangrijk zijn voor het diagnosegebied van de revalidatiearts. Hiervoor kan je ruim voor de datum waarop de scholing/congres plaatsvindt – min. 3 maanden – een verzoek indienen.
Voor meer informatie of vragen kun je contact opnemen met het VRA-bureau of mailen naar accreditatie@revalidatiegeneeskunde.nl.