De Nederlandse Vereniging voor Revalidatie (VRA) maakt zich sterk voor wetenschappelijk onderzoek. Wij bevorderen, stimuleren en ondersteunen (zorgevaluatie)onderzoek en de implementatie van resultaten uit onderzoek en van innovaties in de revalidatiezorg. De VRA werkt aan een breed gedragen beleid op het gebied van coördinatie van wetenschappelijk onderzoek. Sinds 2021 is in het kader daarvan een research coördinator aangesteld. De vier pijlers van het onderzoeksbeleid zijn: focus, samenwerking, financiering en implementatie.

Hier onder vind je informatie over onderwerpen die voor aanvragers en uitvoerders van wetenschappelijk onderzoek van belang zijn.

Vragen?

Met vragen of voor overleg over wetenschappelijk onderzoek kun je mailen naar Esther Hosli (research coördinator): e.hosli@revalidatiegeneeskunde.nl, of naar weco@revalidatiegeneeskunde.nl.


Veldnorm ‘Toetsing en kwaliteitsborging zorgevaluaties’

Deze veldnorm is van toepassing voor WMO-plichtige zorgevaluatie studies. Hij bestaat uit een set van afspraken die als doel heeft om de opstart en uitvoering van zorgevaluaties te vereenvoudigen en te versnellen. Zorgevaluatie is evaluatieonderzoek naar de (kosten)effectiviteit van bestaande zorg (behandeling, diagnostiek, nazorg of organisatie van zorg). De veldnorm is sinds 1 maart 2023 van kracht. De VRA heeft op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) een proces ingericht voor de beoordeling van aanvragen.

In het kort


Steunbetuiging aanvragen

Een steunbetuiging van de VRA voor een onderzoeksaanvraag is in sommige subsidierondes vereist. In andere gevallen kan het een pré zijn als de VRA het aangevraagde onderzoek ondersteunt. De VRA heeft een proces ingericht voor het beoordelen van steunverzoeken.

Een aantal zaken is voorwaardelijk voor een steunbetuiging:

Daarnaast is het een pré als:

Een steunbetuiging verplicht tot een aantal zaken:

Een steunverzoek kun je indienen via e-mail: weco@revalidatiegeneeskunde.nl.

Voor meer informatie of overleg kun je mailen naar de research coördinator, Esther Hosli: e.hosli@revalidatiegeneeskunde.nl.


Prijzen

Uitgelichte NTR artikelen

Nederlands tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde

Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift dat vijf keer per jaar wordt uitgegeven onder redactie van de VRA. Leden van de VRA ontvangen dit blad automatisch.

Actueel