Jaarlijks reiken we de ‘PhD Award Rehabilitation Medicine’ uit, tijdens het Dutch Congress of Rehabilitation Medicine (DCRM). Aan het beste en meest aansprekende proefschrift dat betrekking heeft op de revalidatiegeneeskunde. Met deze prijs willen we de aandacht vestigen op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek door onderzoekers. Om waardering te tonen en wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.


De winnaar van de prijs ontvangt 1.000 euro. Het bedrag mag vrij worden besteed. De genomineerden zijn bereid het proefschrift te presenteren tijdens een plenaire sessie tijdens het DCRM. Genomineerden die een presentatie houden, krijgen gratis toegang tot het congres.

Prijswinnaars

2023S. Houwen MD PHDDuchenne muscular dystrophy: Future perspectives
2022S.J.G. Geelen PhDImproving physical activity during hospital stay – towards bridging the research-practice gap’
2021R. van der Vliet PhDNon-invasive Neuromodulation in Motor Rehabilitation after Stroke
2020L.A. Bonouvrié PhDIntrathecal baclofen treatmen in children with neurological disorders
2019M. den Hollander PhDExpose or protect? Fear of movement-related pain in Complex Regional Pain Syndrome Type 1
2018M.W. Alsem MD PhDFamily Needs and the role of information in paediatric rehabilitation care
2017N.B.M. Voet MD PhDAerobic exercise and cognitive behavioral therapy in FSHD: a model based approach
2016J.H. Nonnekes PhDBalance and gait in neurodegenerative disease what startle tells us about motor control
2015J.J.M. Geytenbeek PhD
Comprehension of spoken language in non-speaking children with severe cerebral palsy
2014V.R.M.P. Moulaert PhDLife after survival of a cardiac arrest. The brain is the heart of the matter
2013R. Waaijman PhDImproving footwear to prevent ulcer recurrence in diabetes; analysis of adherence and pressure reduction
2012M.E. Michielsen PhDReflections on mirror therapy in stroke: Mechanisms and effectiveness for improving hand function

Reglement PhD Award Rehabilitation Medicine 2024

 • Het proefschrift dient betrekking te hebben op de revalidatiegeneeskunde.
 • Voor de beoordeling komen proefschriften in aanmerking die in het academische
 • jaar van 1 augustus 2023 tot 1 augustus 2024 zijn verschenen.
 • VRA leden kunnen in aanmerking komen voor de prijs. Niet-VRA leden kunnen ook in aanmerking komen voor de prijs mits een ander VRA-lid een substantiële bijdrage heeft geleverd aan het proefschrift. Bijvoorbeeld als copromotor of medeauteur van minimaal twee artikelen.
 • De kandidaat dient gepromoveerd te zijn aan een Nederlandse universiteit. Kandidaten die gepromoveerd zijn aan een buitenlandse universiteit mogen alleen meedingen indien wetenschappelijke medewerkers van een Nederlandse vakgroep revalidatiegeneeskunde of een Nederlandse revalidatie instelling betrokken zijn bij de begeleiding als (co-) promotor.
 • Per indienronde mag er per universiteit één kandidaat worden voorgedragen door een gewoon hoogleraar revalidatiegeneeskunde. Indien er meerdere hoogleraren revalidatiegeneeskunde verbonden zijn aan een universiteit dan dienen zij onderling af te stemmen wie namens deze universiteit in aanmerking komt voor de prijs.
 • Ervaringen uit het onderzoek dienen te worden gedeeld: de genomineerden dienen bereid te zijn het proefschrift (plenair) te presenteren tijdens het Dutch Congress of Rehabilitation Medicine 2024. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Commissie Wetenschap & Innovatie van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen.
 • De prijs bestaat uit een oorkonde en een bedrag van 1000 euro.
 • Het bedrag mag vrij worden besteed.
 • De prijs wordt uitgereikt tijdens DCRM 2024.
 • De sluitingsdatum voor het inzenden van een proefschrift is 3 juni 2024.
 • De hoogleraar dient een aanbevelingsbrief te schrijven en mee te sturen met het proefschrift.
 • De hoogleraar dient een CV van de kandidaat mee te sturen met het proefschrift.
 • De hoogleraar dient een recent overzicht mee te sturen met de volgende informatie per artikel/hoofdstuk: status van publicatie (geaccepteerd/ gepubliceerd), in welk tijdschrift, met welke impact factor en welk kwartiel.
 • Deelnemers ontvangen vóór 1 september 2024 schriftelijk bericht of zij genomineerd zijn voor de prijs.
 • De beoordeling van de proefschriften en presentaties zal worden gedaan door vier leden van de Commissie Wetenschap & Innovatie van de VRA.
 • Alle juryleden hebben een gelijkwaardig stemrecht. Beslissingen worden genomen op basis van consensus. Indien er binnen de jury geen consensus is neemt de jury haar besluit met eenvoudig meerderheid van stemmen.
 • Wanneer één van de juryleden betrokken is bij het proefschrift, onthoudt hij of zij zich van stemming.
 • Indien de jury van oordeel is dat geen van de proefschriften in aanmerking komt voor de prijs kan de jury besluiten de prijs voor dat jaar niet toe te kennen.
 • Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Beroep tegen toekenning van de prijs is niet mogelijk.

Beoordelingscriteria PhD Award Rehabilitation Medicine

De jury van de proefschrift prijs beoordeelt de proefschriften op de volgende punten:

 • Wetenschappelijke toegevoegde waarde voor de revalidatiegeneeskunde
 • Originaliteit
 • Kwaliteit methodologie
 • Kwaliteit van resultaten, discussie en conclusies
 • Leesbaarheid en vormgeving
 • Diversiteit in onderzoeksopzet/methode
 • Maatschappelijke relevantie
 • Klinische toepasbaarheid
 • Inhoud
 • Presentatievaardigheden
 • Visuele ondersteuning

Kandidaat voordragen

Is het boekje nog niet gedrukt? Dan kun je ook een digitale (concept) versie sturen naar weco@revalidatiegeneeskunde.nl.

Vragen

Voor vragen kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen via weco@revalidatiegeneeskunde.nl of telefoonnummer 085 0077 300.