Bestuursleden

Het Algemeen Bestuur (AB) bestuurt en vertegenwoordigt de VRA. Het AB voert het beleidsplan van de vereniging uit. Het bestuur heeft een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en een penningmeester. Dit viertal vormt het Dagelijks Bestuur (DB). Het bestuur bestaat verder uit leden die de verschillende VRA gremia en commissies vertegenwoordigen. Zij coördineren de activiteiten van de vereniging en laten zich hierbij adviseren door het Algemeen Bestuur, de commissies en gremia. Het DB vergadert twee keer per maand; het volledige bestuur zes keer per jaar.

Dr. P.H. (Paulien) Goossens
Voorzitter

Portefeuilles: algemene bestuurszaken

Drs. G.W. (Wilma) Zinger
Lid DB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken

Dr. A.M. (Annetje) de Rooij
Penningmeester

Portefeuilles: algemene bestuurszaken, verenigingsfinanciën

Dr. J.F.M. (Judith) Fleuren
Lid DB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken

Drs. E.R. (Ellen) Veldboom
Lid AB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken, vertegenwoordiger aiossen (Junior VRA)

Prof. dr. V. (Vincent) de Groot
Lid AB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken, opleiding, capaciteit opleidingsplaatsen

Prof. dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily
Lid AB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken, wetenschap, hoogleraren revalidatie

Drs. S.H. (Suzanne) Staijen
Lid AB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken, kinderrevalidatie

Drs. L.S. (Leonie) de Ruijter
Lid AB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken, beroepsbelangen

Dr. N.B.M. (Nicole) Voet
Lid AB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken, wetenschap en congressen

Drs. M.M. (Muriël) Feldmann-Bakema
Lid AB

Portefeuilles: algemene bestuurszaken, kwaliteit

Contact

U kunt contact opnemen met het bestuur door een e-mail te sturen naar vra@revalidatiegeneeskunde.nl of te bellen naar telefoonnummer 085 0077 300.

Documenten

Documenten

Jaarverslag VRA 2023
Jaarverslag VRA 2022
Jaarverslag VRA 2021
Jaarverslag VRA 2020
Jaarverslag VRA 2019

Bureaumedewerkers

Het bureau van de VRA ondersteunt de vereniging. De medewerkers ondersteunen het AB en de bestuurscommissie. Verder bestaat het takenpakket uit belangenbehartiging, het coördineren van projecten, organisatie van congressen, communicatie en marketing, financiële en ledenadministratie en verlenen van service aan leden.

Dhr. M.P.G.J. (Thieu) Berkhout
Directeur

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
Tel.: 085 0077 308
E-mail: t.berkhout@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuilles: Management, Financiën, Strategie en belangenbehartiging, Beroepsbelangen
Algemeen beleid

Mw. M (Maud) Oomen MSc MA
Beleidsadviseur en projectmanager   

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
Tel: 085 0077 305
Email: m.oomen@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuilles: Algemeen beleid, Congresorganisatie,
Opleidingszaken, Wetenschap, Projectmanagement

Mw. drs. C. (Corine) Ottevanger
Beleidsadviseur en projectmanager 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en wisselend op donderdag en vrijdag
Tel: 085 0077 302
E-mail: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuilles: Bestuursondersteuning, Kwaliteitsbeleid,
Richtlijnen, SKMS-projecten, Beroepsbelangen, Projectmanagement

Mw. dr. E. (Esther) Hosli
Research Coördinator

Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag
Tel. 085 0077 303
E-mail: e.hosli@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuille: Wetenschap

Mw. H. (Heidi) Wals
Communicatie en secretariaat

Werkdagen: maandag en woensdag
Tel: 085 0077 304
E-mail: h.wals@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuilles: Communicatie, Eindredacteur NTR,
Secretariaat

Mw S. (Simone) Vernooij
Officemanager

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag
Tel: 085 0077 307
E-mail: s.vernooij@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuilles: Opleiding, Wetenschap, Congres, Secretariaat

Mw Ö. (Özlem) Yücel
Secretarieel beleidsondersteuner

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (ochtend)
Tel: 085 0077 306
E-mail: o.yucel@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuilles: Werkgroepen, Richtlijnen,
Kwaliteitsvisitaties, SKMS-projecten, Secretariaat

Mw. A. (Angelique) Hutten
Secretarieel bureaumedewerker

Werkdagen: maandag en donderdag
Tel: 085 0077 301
E-mail: a.hutten@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuilles: Kwaliteit, Kwaliteitsvisitaties, Accreditatie, Ledenadministratie, Secretariaat

Mw. K. (Karin) ten Have
Financieel administratief medewerker

Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Tel: 085 0077 309
E-mail: k.tenhave@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuille: Financiën

Mw. M. (Mieke) de Waal
Projectmanager a.i.

Tel: 085 0077 311
E-mail: m.dewaal@revalidatiegeneeskunde.nl

Portefeuille: Congres

Contact

Het VRA bureau is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 uur – 17.00 uur.

Bezoekadres:
Oudlaan 4
3515 GA UTRECHT

Postadres:
Postbus 9696
3506 GR  UTRECHT

Tel.: 085 0077 300
E-mail: vra@revalidatiegeneeskunde.nl