Bindmiddel en vliegwiel voor een betrokken sector

De eerste gesprekken vonden enkele jaren geleden plaats. Toch is de propositie, opgesteld door de leden van Revalidatie Nederland in samenwerking met de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), eerder een start dan een slotakkoord. ‘Het echte werk begint nu pas’, stelt Annette van Kuijk (tot 25 april VRA-voorzitter). ‘Dit is een transformatieplan dat aanzet tot actie. We zijn een proces gestart dat hopelijk nooit stopt. Een proces waarin we als sector verantwoordelijkheid nemen en beschrijven hoe we nu én in het toekomstige zorglandschap hoogstaande revalidatiezorg bieden.’

Annette van Kuik (links) en Martijn Klem (rechts)

Ook in de toekomst willen we ervoor zorgen dat de zorg goed, toegankelijk en betaalbaar blijft. Een flinke uitdaging: enerzijds is er een enorm toenemende zorgvraag, anderzijds is er een gebrek aan personeel, geld en middelen. In het Integraal Zorgakkoord (IZA) hebben het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg afspraken gemaakt om ook in de toekomst de zorg goed te regelen. In de propositie beschrijft Revalidatie Nederland hoe de revalidatiezorg hieraan kan bijdragen.

Revalidatie stopt niet bij het einde van een behandeling

Kort door de bocht komt die bijdrage op het volgende neer: revalidatie gaat verder dan een eenmalige interventie en richt zich ook op wat een patiënt na een ongeluk, handicap en/of medische interventie fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel nodig heeft om weer grip op diens leven te krijgen. Door samen te werken en kennis te delen met andere collega’s in de zorg en bijvoorbeeld de geriatrische revalidatie, kunnen meer mensen langer zelfstandig optimaal in hun dagelijks leven participeren. Revalidatiezorg kan op die manier de (dure) ziekenhuiszorg helpen afremmen.

Ook ziekenhuisopnames kunnen sneller en vlotter verlopen dan nu het geval is. Enerzijds kan de revalidatiearts voorlichting geven en adviseren na medische behandelingen, waardoor de revalidatie sneller en beter verloopt. Daarnaast kan revalidatie ook worden ingezet om een patiënt fitter en beter lichamelijk voor te bereiden op de ingreep. Dit verbetert en versnelt het herstel. De revalidatiearts heeft een belangrijke rol. In het revalidatiecentrum en de revalidatieafdeling van het ziekenhuis. Maar ook thuis, waar de patiënt zo goed mogelijk diens leven weer wil oppakken.

Bekijk meer video’s over de meerwaarde van revalidatie

Sectorale verantwoordelijkheid

‘Al voor het IZA zochten we als branchevereniging antwoord op de vraag wat de veranderingen in de zorg betekenen voor de revalidatiezorg’, vertelt Martijn Klem, directeur van Revalidatie Nederland. ‘Dat doen we als sector. Natuurlijk: revalidatiecentra en -afdelingen in ziekenhuizen zijn belangrijke spelers in de regio. Maar sommige zaken moet je sectoraal aanpakken om ervoor te zorgen dat je het regionaal goed kunt neerzetten. We kwamen er al snel achter dat je dit heel moeilijk kan doen als je de inhoud niet betrekt. Vandaar dus dat we ook de VRA en allerlei stakeholders, zoals de Patiëntenfederatie, erbij betrokken. Samen hebben we dit transformatieplan in gezamenlijke voorlopersgroepjes en later in schrijversgroepjes bepaald. Het werk van deze groepjes is steeds breed gedeeld en van feedback voorzien. Zo ontstond draagvlak. Het commitment van alle betrokkenen was en is enorm. Dan kun je concrete afspraken maken en doelen stellen, waarop je elkaar ook kunt aanspreken. Een voorwaarde om grote stappen voorwaarts te zetten.’

De kwaliteit moet overal gewaarborgd zijn […] Dat vraagt om intensieve samenwerking en creatieve oplossingen. De bereidheid daartoe is groot

‘We zijn blij dat we als VRA konden aanhaken’, voegt Annette toe. ‘Je kunt inhoudelijk geen goede zorg leveren, als het niet organiseerbaar en betaalbaar is. We hebben nu voor het eerst de organisatie en de inhoud van de medische zorg bij elkaar gebracht om er een geïntegreerd geheel van te maken. We hebben afgesproken dat we ervoor gaan zorgen dat patiënten in elke regio ervan op aan kunnen dat het resultaat van hun zorgtraject en de kosten ervan hetzelfde zijn. De weg ernaartoe zal regionaal verschillen, maar de kwaliteit moet overal gewaarborgd zijn. Ook als we straks te maken krijgen met een groeiende groep patiënten, terwijl we zelf steeds minder mensen hebben. Dat vraagt om intensieve samenwerking en creatieve oplossingen. De bereidheid daartoe is groot.’

Bindmiddel

De propositie is door zowel de verenigingen als de stakeholders goed ontvangen. ‘Patiëntenfederatie Nederland reageerde zeer enthousiast. En ook de zorgverzekeraars zijn complimenteus’, vertelt Martijn. ‘We zijn volgens hen een van de weinige sectoren die als geheel verantwoordelijkheid neemt. Onze waarden en doelen komen overeen met hun eigen koers. En alle stakeholders willen ook bij het vervolg betrokken blijven.’ ‘Ik hoop echt dat dit een continu proces is’, vult Annette aan. ‘We zijn reactief gestart: er komt van alles op ons af en daar moeten we wat mee. Maar door dit proces zitten we nu in een modus waarin we proactief met elkaar blijven nadenken over wat nodig is om mensen na een ingrijpende gebeurtenis toch weer duurzaam te laten participeren. Laten we daarom van deze propositie met z’n allen een rijk en doorleefd dynamisch document maken dat nu en straks tot actie aanzet!’

Contact
Wil je meer weten over wat de revalidatiesector kan betekenen voor jouw behandeling en daarna? Neem dan contact op met een van de leden van Revalidatie Nederland, of het bureau van Revalidatie Nederland.

Magazine Revalidatie Vooruit

Om de revalidatie en onze visie op de zorg van morgen beter te profileren en te positioneren hebben we een nieuw magazine gemaakt: Revalidatie Vooruit.

Aan het magazine hebben leden, patiënten, samenwerkingspartners en andere betrokkenen een bijdrage geleverd. Met het magazine willen we onze gezamenlijke bijdrage aan de zorg presenteren. De verschillende onderdelen van het magazine zijn geïnspireerd op de huidige resultaten en op de plannen en best practices uit ons transformatieplan en onze propositie. De artikelen gaan ook over initiatieven en samenwerkingsverbanden die laten zien hoe de zorg verbetert als de schotten verdwijnen. Natuurlijk hebben we ook enkele patiëntenverhalen opgenomen.

We hebben alle verhalen verzameld op een pagina, waar je ook een pdf kunt downloaden of gratis één of enkele exemplaren bestellen.

Aanvragen magazine Revalidatie Vooruit

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Aantal exemplaren
Nieuwsbrief Revalidatie Magazine
Blijf op de hoogte van alle verhalen uit de revalidatie, met de nieuwsbrief van Revalidatie Magazine. Je krijgt dan 1 keer per maand alle verhalen bij elkaar in je mailbox in 1 handige nieuwsbrief.

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid(opent in nieuw tabblad) en de servicevoorwaarden(opent in nieuw tabblad) van Google zijn van toepassing.

Voorbeelden

Ervaringsdeskundigen als Reda bieden nazorg: ‘Je gids in een nieuwe wereld’ 

Revalidatiecentra zetten vaak ervaringsdeskundigen in tijdens een revalidatietraject, maar minder vaak daarna. Omdat ook nazorg van grote meerwaarde is, starten…

Vernieuwde aanpak voor revalidatie na IC-opname

Een intensive care opname kan ingrijpend zijn. Ook na ontslag kan de opname nog veel impact hebben op het leven…

Van kinderzorg naar volwassenzorg: ‘Zorg voor een soepele overgang en geen harde knip’

Stel je voor: je bent een tiener in revalidatie. Je zit in een ingrijpende fase van je leven en moet…

Dit is waarom de Sint Maartenskliniek steeds meer operaties in eigen huis laat uitvoeren

‘Een verandering vindt plaats omdat gewone mensen buitengewone dingen doen’, zei oud-president Barack Obama. Revalidatie Magazine brengt een ode aan…

Geertje kreeg na haar hersenletsel snel de juiste herstelzorg, maar dat is niet vanzelfsprekend

De behandeling van hersenletsel stopt niet als je ontslagen bent uit het ziekenhuis. Sterker nog: revalidatie is van essentieel belang…

’Ik gun elke jongere een plek middenin de maatschappij’

Rachel Zalmijn is kinderrevalidatiearts en werkt op de jongerenpoli van Reade. Reade is sinds juni 2022 member van Emma at…