Loopt er in het revalidatiecentrum of ziekenhuis waar je werkt een onderzoek en zijn jullie op zoek naar patiënten of data om te kunnen includeren? Dan kun je een oproep laten plaatsen op deze webpagina en de VRA nieuwsbrief. Indienen van de aanvraag voor publicatie kan via dit webformulier (onderaan deze webpagina). Er zijn ook wat spelregels, zie het kader hieronder.

Lopende inclusie-oproepen

Spelregels aanleveren inclusie-oproep

Retrospectieve data gezocht voor onderzoek QuiiCCeR

GEZOCHT: Retrospectieve data van COVID-19 patiënten die ten minste 48 uur opgenomen waren op de IC

Voor het onderzoek QuiiCCeR (Quality improvement of Interdisciplinary, ICU-started, COVID-19 Rehabilitation – Kwaliteitsverbetering van Interdisciplinaire Revalidatie voor COVID-19 gestart op de intensive care) is de onderzoeksgroep op zoek naar:

Retrospectieve data over de revalidatie van COVID-19 patiënten die ten minste 48 uur zijn opgenomen op de IC in de periode 1-2-2020 tot en met 31-12-2021, en waarbij na ziekenhuisontslag minimaal één keer vervolgmetingen over Niveau van Functioneren zijn uitgevoerd, bij voorkeur inclusief participatiemaat.

Inclusiecriterium: COVID-19 op basis van PCR-test of CT of positieve serologie

Exlusiecriteria:

Onderzoeksvraag (hoofdvraag)

  • Wat is het verloop van het herstel (niveau en snelheid) in fysiek en cognitief functioneren, stemming en maatschappelijke participatie bij patiënten met COVID-19 die op de IC gestarte interdisciplinaire revalidatiebehandeling kregen, vergeleken met patiënten met COVID-19 zonder deze interventie?
  • Hoe kunnen we COVID-19-patiënten identificeren die het meest baat zullen hebben bij een op de IC gestarte interdisciplinaire revalidatiebehandeling?

Wat wordt verwacht van geïncludeerde patiënten?
Omdat dit een retrospectief onderzoek is, wordt er enkel naar bestaande data gekeken en worden patiënten niet verder belast.

Wat leveren de resultaten op voor zorgverleners?

  • Kennis over het (lange termijn) verloop van herstel van op de IC behandelde COVID-19-patiënten, met een link naar maatschappelijke participatie en de inhoud van de verleende zorg tijdens de pandemie;
  • Een bijdrage aan de kennis die is verzameld in behandelstudies over COVID-19. Bovendien zal dit de kennis over post-IC-herstel vergroten  en de op IC gestarte revalidatiebehandeling verbeteren.

Wat leveren de resultaten op voor patiënten?
Op de IC behandelde COVID-19 patiënten levert het inzicht op over verloop van herstel van ernstig zieke COVID-19 patiënten. Daarnaast geeft het inzicht in de impact van COVID-19 op het maatschappelijk participatieniveau tot een jaar na ziekenhuisontslag. Hiermee kan de zorg in de verschillende stadia geoptimaliseerd worden.
Omdat de patiënten die IC-behandeling nodig hebben ook kunnen worden beschouwd als de groep met de ernstigste ziekte, kunnen de resultaten van het voorstel generaliseerbaar zijn naar andere COVID-19 (niet-IC) patiënten en niet-COVID-19 IC-patiënten.

Welke centra zijn al betrokken?
Het onderzoek wordt gedaan binnen een consortium van onder andere het Máxima MC, AMC, Medisch Spectrum Twente, Rivierenland Ziekenhuis Tiel en Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis. Daarnaast wordt gebruikgemaakt van datasets van het Erasmus MC, UMC Utrecht en Adelante Revalidatiegroep.

Is het onderzoek WMO-plichtig?
Nee

Is METC goedkeuring verkregen?
Niet van toepassing.

(Voorgenomen) startdatum
01-11-2023

(Verwachte) einddatum
01-02-2025

Naam contactpersoon
Chantal Bakker, revalidatiearts

Meer informatie over project
Kwaliteitsverbetering van Interdisciplinaire Revalidatie voor COVID-19 gestart op de IC | ZonMw Projects

Patiënten gezocht voor onderzoek COM-PROM

GEZOCHT: Volwassenen met spraak-, taal-, stem-, gehoor of andere communicatieproblemen

Voor het onderzoek COM-PROM, de ontwikkeling van een meetinstrument voor Communicatieve Participatie bij volwassenen, is de onderzoeksgroep op zoek naar:

Volwassenen met spraak-, taal-, stem-, gehoor of andere communicatieproblemen. De volwassene woont in zijn eigen leefomgeving (met of zonder ondersteuning).

Exlusiecriteria:

Onderzoeksvraag (hoofdvraag)
Met dit onderzoek willen we vaststellen welke vragen het beste onderdeel kunnen zijn voor het meetinstrument voor Communicatieve Participatie, of de vragenlijst echt meet wat hij zegt te meten en of hij betrouwbaar kan meten.

Wat wordt verwacht van geïncludeerde patiënten?
De patiënt vult een vragenlijst in, die bestaat uit 3 delen. Invullen kan op papier
of online, wat de voorkeur heeft. De patient vult alle vragen in. De verwachting is dat het invullen van de vragen 40 minuten duurt. De vragen mogen in 1x ingevuld worden, of op meerdere momenten.
Naast het invullen van de vragen, vragen wij om een aantal persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie, diagnose communicatie probleem en andere beperkingen.

Wat leveren de resultaten op voor zorgverleners?
Dit onderzoek heeft als doel het beschikbaar stellen van een meetinstrument voor communicatieve participatie, met als doel de shared-decision making voor therapie te faciliteren, alsook een periode van behandeling (gericht op de communicatie) te kunnen evalueren.

Wat leveren de resultaten op voor patiënten?
De patiënt krijgt inzicht in wat hij/zij goed kan en waar degene mogelijk nog ondersteuning in nodig heeft/wenst. Deze inzichten kunnen gebruikt worden in het samen doelen stellen voor behandeling.

Welke centra zijn al betrokken?
Alle logopedisten van centra in heel Nederland zijn benaderd en zetten waar mogelijk deze vraag uit in hun instelling. In het bijzonder is De Hoogstraat Revalidatie betrokken, vanwege promotor prof. dr. Anne Visser-Meily.

Is het onderzoek WMO-plichtig?
Nee

Is METC goedkeuring verkregen?
Niet van toepassing.
Onderzoek is niet-WMO plichtig verklaard door de Ethical Committee Research Healthcare Domain (ECO-GD) referentienummer 108_000_2020.

(Voorgenomen) startdatum
01-09-2023

(Verwachte) einddatum
01-09-2024

Naam contactpersoon
Nicole ter Wal, logopedist

Patiënten gezocht voor onderzoek AMPLIFY

GEZOCHT: Patiënten >18 jaar met een plexus brachialisletsel (>2 jaar oud) met een wens voor amputatie

Voor het onderzoek AMPLIFY (Amputation following brachial plexus lesions; gaining insight in patients’ quality of life and functionality) is de onderzoeksgroep op zoek naar:

Patiënten >18 jaar met een plexus brachialisletsel (>2 jaar oud) met een wens voor amputatie, danwel patiënten die reeds een amputatie hebben ondergaan in verband met hun plexus brachialisletsel. Ook is de onderzoeksgoep op zoek naar patiënten die een wens voor amputatie hadden, maar hier bij nader inzien van af hebben gezien.

Exclusiecriteria: patiënten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, patiënten met ernstige psychiatrische comorbiditeit, patiënten met een amputatie van een arm om een andere reden dan hun plexus brachialisletsel.

Onderzoeksvraag (hoofdvraag)
Wat is de tevredenheid en kwaliteit van leven van patiënten met een plexus brachialisletsel die al dan niet een amputatie hebben ondergaan? Wat zijn de ervaringen van patiënten met een plexus brachialisletsel die al dan niet een amputatie hebben ondergaan op het gebied van functioneren in het dagelijks leven, in werk of in vrije tijd? Hoe hebben zij de besluitvorming rond hun wens voor een amputatie ervaren en welke adviezen hebben zij om deze besluitvorming te verbeteren? En voor patiënten die hebben afgezien van een operatie de vraag waarom geen amputatie?

Wat wordt verwacht van geïncludeerde patiënten?
Patiënten die deel willen nemen aan het onderzoek krijgen een set vragenlijsten toegestuurd welke met een retourenvelop kunnen worden geretourneerd. Tevens zullen de onderzoekers deze patiënten benaderen voor een interview (via Microsoft teams) die ongeveer 45 minuten zal duren. Indien patiënten geen computer hebben, kunnen de onderzoekers op een locatie komen om het interview af te nemen.

Wat leveren de resultaten op voor zorgverleners?
– Inzicht in de kwaliteit van leven en het functioneren van patiënten met een plexus brachialisletsel en een amputatie; daarmee kunnen patiënten met een amputatiewens beter van informatie worden voorzien.
– Betere selectie van patiënten met een plexus brachialisletsel waar een amputatie meerwaarde kan hebben.
– Meer helderheid over de indicatiestelling en optimalisatie/verdere uitwerking van een stroomschema om te bepalen welke patiënten met plexus brachialisletsel geschikt zijn voor amputatie, waarbij de ervaringsdeskundigheid van de patiënt wordt meegenomen.

Wat leveren de resultaten op voor patiënten?
– Betere informatievoorziening voor patiënten met plexus brachialisletsel die een amputatie overwegen.
– Betere begeleiding in het traject dat leidt naar een amputatie voor patiënten met een plexus brachialisletsel.

Betrokken revalidatiecentra of ziekenhuizen
Het onderzoek is opgezet vanuit een samenwerking tussen het UMCG in Groningen en De Hoogstraat Revalidatie in Utrecht.

WMO-plichtig
Het onderzoek is niet WMO-plichtig.

METC goedkeuring
Het METC in Groningen heeft het onderzoek als niet-WMO plichtig beschouwd, en de wetenschapscommissie van de Hoogstraat Revalidatie heeft akkoord gegeven voor uitvoering van het onderzoek.

(Voorgenomen) startdatum
Januari 2024

(Verwachte) einddatum:
Patiëntinclusie december 2024; verwerking data medio 2025; publicatiestreven voor eind 2026.

Contactpersoon
Patrick Domerchie, revalidatiearts UMCG.

Formulier aanmelden inclusie-oproep

Indienen van de aanvraag voor publicatie van een inclusie-oproep kan via invullen van dit formulier. Er zijn ook wat spelregels, zie elders op deze webpagina.

Omschrijving kenmerken patiënten/ inclusiecriteria. Of in geval van data: omschrijving kenmerken dataset.
Indien van toepassing
Maximaal 700 tekens (ca.100 woorden).
Maximaal 700 tekens (ca.100 woorden).
Maximaal 700 tekens (ca.100 woorden).
Is het onderzoek WMO plichtig?(Vereist)
Is METC goedkeuring verkregen?(Vereist)
Indien nodig hier toelichting geven op METC goedkeuring (maximaal 350 tekens – ca 50 woorden).
Naam contactpersoon(Vereist)
Indien van toepassing

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid(opent in nieuw tabblad) en de servicevoorwaarden(opent in nieuw tabblad) van Google zijn van toepassing.