Loopt er in het revalidatiecentrum of ziekenhuis waar je werkt een onderzoek en zijn jullie op zoek naar patiënten of data om te kunnen includeren? Dan kun je een oproep laten plaatsen op deze webpagina en de VRA nieuwsbrief. Indienen van de aanvraag voor publicatie kan via dit webformulier (onderaan deze webpagina). Er zijn ook wat spelregels, zie het kader hieronder.

Lopende inclusie-oproepen

Spelregels aanleveren inclusie-oproep

Patiënten gezocht voor onderzoek COM-PROM

GEZOCHT: Volwassenen met spraak-, taal-, stem-, gehoor of andere communicatieproblemen

Voor het onderzoek COM-PROM, de ontwikkeling van een meetinstrument voor Communicatieve Participatie bij volwassenen, is de onderzoeksgroep op zoek naar:

Volwassenen met spraak-, taal-, stem-, gehoor of andere communicatieproblemen. De volwassene woont in zijn eigen leefomgeving (met of zonder ondersteuning).

Exlusiecriteria:

Onderzoeksvraag (hoofdvraag)
Met dit onderzoek willen we vaststellen welke vragen het beste onderdeel kunnen zijn voor het meetinstrument voor Communicatieve Participatie, of de vragenlijst echt meet wat hij zegt te meten en of hij betrouwbaar kan meten.

Wat wordt verwacht van geïncludeerde patiënten?
De patiënt vult een vragenlijst in, die bestaat uit 3 delen. Invullen kan op papier of online, wat de voorkeur heeft. De patiënt vult alle vragen in. De verwachting is dat het invullen van de vragen 40 minuten duurt. De vragen mogen in 1x ingevuld worden, of op meerdere momenten.
Naast het invullen van de vragen, vragen wij om een aantal persoonsgegevens: geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, woonsituatie, diagnose communicatie probleem en andere beperkingen.

Wat leveren de resultaten op voor zorgverleners?
Dit onderzoek heeft als doel het beschikbaar stellen van een meetinstrument voor communicatieve participatie, met als doel de shared-decision making voor therapie te faciliteren, alsook een periode van behandeling (gericht op de communicatie) te kunnen evalueren.

Wat leveren de resultaten op voor patiënten?
De patiënt krijgt inzicht in wat hij/zij goed kan en waar degene mogelijk nog ondersteuning in nodig heeft/wenst. Deze inzichten kunnen gebruikt worden in het samen doelen stellen voor behandeling.

Welke centra zijn al betrokken?
Alle logopedisten van centra in heel Nederland zijn benaderd en zetten waar mogelijk deze vraag uit in hun instelling. In het bijzonder is De Hoogstraat Revalidatie betrokken, vanwege promotor prof. dr. Anne Visser-Meily.

Is het onderzoek WMO-plichtig?
Nee

Is METC goedkeuring verkregen?
Niet van toepassing.
Onderzoek is niet-WMO plichtig verklaard door de Ethical Committee Research Healthcare Domain (ECO-GD) referentienummer 108_000_2020.

(Voorgenomen) startdatum
01-09-2023

(Verwachte) einddatum
01-09-2024

Naam contactpersoon
Nicole ter Wal, logopedist

Formulier aanmelden inclusie-oproep

Indienen van de aanvraag voor publicatie van een inclusie-oproep kan via invullen van dit formulier. Er zijn ook wat spelregels, zie elders op deze webpagina.

Omschrijving kenmerken patiënten/ inclusiecriteria. Of in geval van data: omschrijving kenmerken dataset.
Indien van toepassing
Maximaal 700 tekens (ca.100 woorden).
Maximaal 700 tekens (ca.100 woorden).
Maximaal 700 tekens (ca.100 woorden).
Is het onderzoek WMO plichtig?(Vereist)
Is METC goedkeuring verkregen?(Vereist)
Indien nodig hier toelichting geven op METC goedkeuring (maximaal 350 tekens – ca 50 woorden).
Naam contactpersoon(Vereist)
Indien van toepassing

Dit formulier is beveiligd met reCAPTCHA. Het privacybeleid(opent in nieuw tabblad) en de servicevoorwaarden(opent in nieuw tabblad) van Google zijn van toepassing.