Jaarlijks reiken we tijdens de algemene ledenvergadering in het najaar de dr. G.J. van Hoytema wisseltrofee uit. Aan een lid van de VRA dat zich in de voorgaande periode bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor de revalidatiegeneeskunde. In woord of geschrift. Ieder lid van de VRA kan in aanmerking komen voor de wisseltrofee.

Prijswinnaars

2023I.J.W. van Nes
2022G.M. Rommers
2021N.B.M. Voet
2020P.H. Goossens
2019W.G.M. Janssen
2018A.M. Boonstra
2017J.H.B. Geertzen
2016J.G. Becher
2015J.R. Slootman
2014H. Laman
2013L. Heijnen
2012P. Koppe
2011B. Drentje
2010M. Pos
2009P. Heuts
2008B. Bevaart
2007P.C.Th. van Aanholt
2006A. Visser-Meily
2005J. ten Kate, H. Vos-Niël, W.K.N. van der Meij
2004D. Rijken
2003E. Janssens
2002H.M. Huiskes, C.M. Huiskes-Eichenberg
2001C. Pons
2000J.W. Gorter C.H.
1999
1998F.W.A. van Asbeck
1997A.J.H. Prevo
1996A.H.M. Mulders
1995E. Lindeman
1994C.F. Vreede
1993C.H. Hens-Versteegh
1992W.J. Peek
1991K. Postema
1990E. Terpstra-Lindeman
1989Th.J. Semeyn
1988H.J. Stam
1987J. de Vries
1986A.J.H. Prevo
1985G.J. Lankhorst
1984H.F.W. te Riele
1983O. Berman
1982J.C. Jongbloed
1981
1980B.D. Bangma

Reglement

 1. De Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen, hierna te noemen de VRA, beschikt over een wisseltrofee die ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de VRA ter beschikking werd gesteld door de Dr. G.J. van Hoytema Stichting. Dit vond plaats tijdens het congres ‘Revalidatie – te vroeg? – te laat?’ op 7 november 1980. De Dr. G.J. van Hoytema wisseltrofee bestaat uit een in zilver reliëf uitgevoerd vignet van de Dr. G.J. van Hoytema Stichting.
 2. De wisseltrofee is ter beschikking gesteld om uit te reiken aan een lid van de VRA, dat zich in de voorafgegane periode van één of enkele jaren heeft geprofileerd in woord, tekst, en/of beeld, en zich met betrekking tot het vak revalidatiegeneeskunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.
 3. Ieder lid van de VRA kan in aanmerking komen voor de wisseltrofee. De Van Hoytematrofee wordt niet postuum toegekend.
 4. Kandidaten worden uiterlijk 1 juli en vergezeld van een motivatie vanuit de gremia aan de jury voorgelegd. De gremia die kandidaten kunnen voordragen zijn: bestuur, Concilium, Commissie Wetenschap & Innovatie, Commissie Kwaliteit, Beroepsbelangencommissie. Ook de winnaar van de trofee in het voorgaande jaar mag kandidaten voordragen. Vanuit ieder gremium mogen maximaal twee kandidaten worden voorgedragen.
 5. De jury bestaat uit vier leden.
  Eén lid wordt aangewezen door het Algemeen Bestuur van de VRA. Dit jurylid is voorzitter van de jury.
  Eén lid wordt aangewezen door de Commissie Kwaliteit van de VRA.
  Eén lid wordt aangewezen door de Wetenschappelijke Commissie van de VRA.
  Het vierde lid is de houder van de trofee.
 6. De voordracht van de jury aan het bestuur geschiedt uiterlijk in de maand september.
 7. De trofee wordt jaarlijks tijdens de najaarsvergadering van de VRA uitgereikt door de voorzitter van de jury.