11 april 2022

De Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde verscheen in 2017 en is aan een update toe. Dit proces is begin 2022 gestart met de samenstelling van een projectgroep met brede vertegenwoordiging van stakeholders. We stelden Rienk Dekker, voorzitter van de Projectgroep, een aantal vragen..

DR. M. (MEL) MAJOR
Research Coördinator

Het agenderen van onderwerpen op een kennis- agenda is de verantwoordelijkheid van een wetenschappelijke vereniging. Een kennisagenda kan bestaan uit zorgevaluatie- vragen (evaluatie van bestaande zorg) en/of innovatieve vraagstukken. Kennisvragen op de agenda geven richting aan onderzoeksprioriteiten vastgesteld door alle stakeholders: patiënten, artsen en andere zorgverleners, bestuurders en onderzoekers.

Waarom is een update van de kennisagenda belangrijk?

‘In de geneeskunde en daarmee ook binnen de revalidatiegeneeskunde wordt het steeds belangrijker dat de behandelingen die we toepassen bewezen effectief zijn. Immers, patiënten vragen als partner in de revalidatie van ons dat onze behandelingen effectief zijn en volgens de laatste wetenschappelijke standaarden zijn samengesteld. Daarnaast vragen invloedrijke instanties zoals Zorginstituut Nederland (ZiN) en de zorgverzekeraars dat onze behandelingen evidence-based zijn. Als dat niet het geval is, dan dreigt dat die behandelingen niet meer worden vergoed. Met het opstellen van de nieuwe kennisagenda hebben we de mogelijkheid om constructieve stappen te zetten en onze behandelingen nog beter te onderbouwen. De kern van de kennisagenda is dat een breed gedragen selectie van onderwerpen wordt samengesteld waaraan, voor wat betreft onderbouwing van effectiviteit, de komende jaren gericht gewerkt kan worden.’

Wat motiveert jou om voorzitter van de projectgroep te worden?

‘Ons vak speelt een belangrijke rol in het behandelen en begeleiden van mensen die een letsel hebben doorgemaakt of aan aandoe- ningen lijden waarvan de gevolgen hen beperken. Om ons werk optimaal te kunnen doen is het belangrijk dat we effectieve,efficiënte en goed onderbouwde programma’s toepassen. Samen met een sterke en gemotiveerde projectgroep en met inbreng van de VRA-leden en relevante betrokken instanties hoop ik hieraan een bijdrage te kunnen leveren. De projectgroep bestaat uit kundige en ervaren leden die als groep de inhoudelijke aandachtsgebieden binnen ons vak goed representeren. Essentieel is de inbreng in de projectgroep van de patiënten. Daarnaast zijn Revalidatie Nederland en ook het hooglerarenconvent van de VRA vertegenwoordigd.’

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Rienk Dekker, voorzitter van de Projectgroep Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde

Wat wil je dat dit traject oplevert?

‘Aan het eind van het traject is er een nieuwe Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde beschikbaar, met daarin opgenomen relevante vraagstukken op het gebied van zorgevaluatie en innovatie die richting geven aan wetenschappelijk onderzoek. Die kennisagenda is op een transparante, democratische en efficiënte manier tot stand gekomen, met inbreng en medewerking van veel VRA-leden, patiënten en andere betrokkenen.

We vroegen Rienk aan wie uit de projectgroep hij het stokje door zou willen geven voor de volgende uitgave van NTR. Dit is Klaartje Spijkers, senior adviseur Patiëntenbelang bij de Patiëntenfedatie. Wat motiveert haar om dit te doen?