Het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR) is een wetenschappelijk tijdschrift en verschijnt vijf keer per jaar. Leden van de VRA krijgen het blad thuisgestuurd. Het is ook mogelijk om een abonnement te nemen op het NTR.
Sinds 2022 worden de artikelen, behalve in gedrukte vorm, ook volledig online gepubliceerd op deze website

Hieronder vind je pdf’s van alle edities die de afgelopen jaren zijn verschenen.

Editie 1 – 2024

Met in deze editie o.a. Focus op Integraal Zorgakkoord (IZA), waarin prof. dr. Sander Geurts en dr. Jan-Willem Meijer met elkaar in debat gaan over wetenschappelijk onderzoek: perifeer of in de academie. En opinie-stukken over de gevolgen van IZA voor: MSR, opleiding, patiëntenzorg.

Editie 2 – 2024

Met in deze editie o.a. Focus op Cognitieve Revalidatie. Daarin een interview met Dirk Bertens, klinisch neuropsycholoog en onderzoeker. De gastredactie brengt met een tal van interessante artikelen het belang van cognitieve revalidatie voor het voetlicht. Er is daarbij veel aandacht voor de diagnostiek.

Editie 1 – 2023

Met in deze editie o.a. Focus op SAMENWERKEN, interview met Joep de Groot, en de wetenschappelijke publicaties ‘Arbeidsrevalidatie na NAH’ en ‘Intensieve neurorevalidatie bij langdurige bewustzijnsstoornis’.

Editie 2 – 2023

Met in deze editie o.a. Focus op VOEDING, interview met Renate Winkels, mini-thema dwarslaesie en voorspelmodel van Rijndam.

Editie 3 – 2023

Met in deze editie o.a. thema-artikelen Meten = Weten; Weten = Eten, een interview met prof. dr. Ruud Selles, artikelen over St. Revalidatie Impact, het Revalidatieregister, Spotlight met de revalidatiedefinitie en opinie-artikel over standpunt MSR 2023 m.b.t. revalidatie en arbeid

Editie 4 – 2023

Met in deze editie o.a. thema-artikelen Focus op POST-COVID, zoals wetenschappelijke publicatie over CO-FLOW onderzoek, ‘Post-COVID bij kinderen’, ‘Patiënten met post-COVID worden zieker van inspanning’, ‘Persoonsgerichte integrale nazorg’ en ‘Samenwerking revalidatiearts en bedrijfsarts bij post-COVID’.’ Maar ook artikelen over het verstrekkingsproces van armondersteuningen en robotarmen, over medicatie-zelfmanagementtraining en een artikel over implementatie van een geïndividualiseerde EVO stijfheid.

Editie 5 – 2023

Met in deze editie o.a. thema-artikelen Focus op Toegankelijke zorg en inclusie. Daarin hebben enkele Keynote sprekers van het DCRM 2023 (Sander Hilberink, Stefanie Jansen-Kosterink en Alicia Lucardie) een artikel geschreven. Verder een interview met Rick Brink, de voormalig officieus minister van gehandicaptenzaken. Ook aandacht voor lage gezondheidsvaardigheden in de revalidatiezorg, toegankelijke revalidatiezorg voor dak- en thuislozen en problemen met revalideren van NAH-patiënten.

Editie 1 – 2022

Met in deze editie o.a. focus op LOPEN, met drie artikelen over diagnostiek en behandeling van de verminderde loopvaardigheid na een CVA, en de wetenschappelijke publicatie ‘Informatiebehoefte als leidraad bij zorg op maat’ en ‘Kan de Canadian Occupational Performance Measure (COPM) afasievriendelijk worden afgenomen?’.

Editie 2 – 2022

Met in deze editie o.a. focus op MEDISCH LEIDERSCHAP, interview met Annette van Kuijk en Dorine Wekking, interview met Jeroen Hulst, prothesetevredenheid bij prothesegebruikers met een transtibiale amputatie.

Editie 3 – 2022

Met in deze editie o.a. focus op REVALIDATIEGENEESKUNDE OVER DE GRENS, interview met jonge klaren met ervaring in het buitenland, Measurement Feedback System, opinieartikel over de ‘waardebepaling’ van de revalidatiegeneeskunde.

Editie 4 – 2022

Met in deze editie o.a. focus op WETENSCHAP, dubbelinterview met Anne Visser-Meily en Jorit Meesters, technologie bij neuromusculaire aandoeningen, opschalen van e-health met actieonderzoek, debat: complexiteit van functioneren maakt ons vak uniek.

Editie 5 – 2022

Met in deze editie o.a. DE REVALIDATIE GAAT GROEN!, dubbelinterview met Luikje van der Dussen en Walter van Hallem, cognitieve screening en diagnostiek na beroerte en wetenschappelijke publicatie ‘Augmented Rehab – Mixed Reality in de dwarslaesierevalidatie’.

Editie 1 – 2021

Met in deze editie o.a. focus op ARBEIDSREVALIDATIE, interview met revalidant en re-integratiecoördinator, artikel over routinematig meten van arbeidsparticipatie, artikel over arbocuratieve zorg en stuk over modernisering scholingsprogramma.

Editie 2 – 2021

Met in deze editie o.a. focus op INNOVATIE, interview met Heike Vallery, de CeHReS roadmap voor e-health, 10 jaar Revalidatie Jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg, standpunt neuromodulatie bij chronische pijn en wetenschappelijke publicatie over gezondheid en functioneren na dwarslaesie.

Editie 3 – 2021

Met in deze editie o.a. focus op GERIATRIE, artikel over geriatrie en revalidatie: complexe inschatting van herstelvermogen, debat: ‘Niet bang voor de 80+ er en wetenschappelijke publicatie over Brains Ahead! cohortstudie.

Editie 4 – 2021

Met in deze editie o.a. focus op HULPMIDDELEN, interview met 2 instrumentmakers, ontwikkelingen rondom orthopedisch schoeisel, artikel over onderzoek over amputatie en prothesiologie van onderste extremiteit en wetenschappelijke publicatie over USER reponsiviteit.

Editie 5 – 2021

Met in deze editie o.a. interview met prof. dr. Jan Willem Gorter, het meten van uitkomsten in de revalidatie (MUREVAN), artikel over recht op gezondheidszorg, informatie over de Nederlandse Dataset Dwarslaesie en een wetenschappelijke publicatie ‘Triage voor revalidatie na een beroerte’.

Editie 1 – 2020

Met in deze editie o.a. focus op NETWERKGENEESKUNDE, interview met Annemieke Buizer, artikel over netwerken in de zorg; er valt nog veel te leren, over netwerkzorg voor volwassenen met SMA en artikel over Wat betekent kwaliteit van leven volgens mensen met een dwarslaesie.

Editie 2 – 2020

Met in deze editie o.a. focus op LUSTRUM VRA (65 jaar), artikel over historie van de revalidatiecentra, mini-interviews met leeftijdsgenoten van de VRA en tijdlijn met belangrijke ontwikkelingen in de revalidatie.

Editie 3 – 2020

Met in deze editie o.a. focus op OPLEIDING, interview met opleider Vera Schepers, interview met Wim Janssen, informatie over nieuw opleidingplan BETER in Beweging en Entrustment-based Discussion.

Editie 4 – 2020

Met in deze editie o.a. focus op COVID-19, interview met scheidend directeur Wijnandien Hoek, artikel over coronaleiderschap, over gevolgen van de pandemie voor aios en over kinderrevalidatie in COVID-tijd.

Editie 5 – 2020

Met in deze editie o.a. debat over Cognitive FX, artikel over implementatie psychologische screening bij dwarslaesie en wetenschappelijke publicaties over CP en (toekomstige) participatie en over slaap bij kinderen met CP.

Editie 1 – 2019

Met in deze editie o.a. focus op KINDERREVALIDATIE.

Editie 2 – 2019

Met in deze editie o.a. focus op BEWEGEN EN SPORT.

Editie 3 – 2019

Met in deze editie o.a. focus op PIJNREVALIDATIE.

Editie 4 – 2019

Met in deze editie o.a. focus op PARKINSON.

Editie 5 – 2019

Met in deze editie o.a. focus op BEENAMPUTATIES.

Editie 1 – 2018

Met in deze editie o.a. focus op CEREBRALE PARESE.

Editie 2 – 2018

Met in deze editie o.a. focus op ONCOLOGISCHE REVALIDATIE.

Editie 3 – 2018

Met in deze editie o.a. focus op HERSENLETSEL.

Editie 4 – 2018

Met in deze editie o.a. focus op DWARSLAESIE.

Editie 5 – 2018

Met in deze editie o.a. focus op NEUROMUSCULAIRE AANDOENINGEN.