Behandelinzet per discipline per DBC hoofddiagnosegroep

Medisch specialistische revalidatie kent veelal een multidisciplinair karakter, wat blijkt uit bovenstaande behandelinzet per discipline. De tabel geeft een overzicht van de verdeling van disciplines over de totale inzet aan uren. Het betreft gewogen uren, en zowel de directe als de indirecte uren.

Onderdelen Brancherapport Revalidatie 2021