De revalidatiesector hecht veel waarde aan transparantie. Centraal staat de waarde die de revalidatie toevoegt aan het welbevinden van de patiënt. Om zelf keuzes te maken, is het van groot belang dat patiënten over objectieve informatie, ervaringen van andere patiënten en concrete resultaten van behandelingen kunnen beschikken. Daarnaast leggen zorgverzekeraars en overheid de nadruk op bewezen effectiviteit. Daarbij wordt zowel gekeken naar gemeten kwaliteit als ervaren kwaliteit.

De revalidatiesector werkt sinds 2004 met prestatie-indicatoren. Zo is relatief eenvoudig vast te stellen hoe de Nederlandse revalidatie-instellingen presteren. De samenstelling van de set met prestatie-indicatoren is gezamenlijk bepaald tussen patiënten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

De vaststelling en ontwikkeling van de set prestatie-indicatoren is sinds 2022 belegd bij Stichting Revalidatie Impact. Stichting Revalidatie Impact is een samenwerkingsverband tussen Revalidatie Nederland, de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) en Patiëntenfederatie Nederland . Bij de ontwikkeling en het accorderen van de externe set prestatie-indicatoren is ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) betrokken, als vertegenwoordiger van de ziekenhuizen met een afdeling medisch specialistische revalidatie die niet aangesloten zijn bij Revalidatie Nederland.

Sinds 2021 worden resultaten van de patiënt ervaringsmeting voor volwassenen, jeugd en kinderen apart aangeleverd en weergegeven.

Meer uitgebreide kwaliteitsinformatie per revalidatie-instelling vind je op de website van Revalidatiecheck.

Tevredenheid – Algeheel rapportcijfer

Groep# 20172018201920202021
Revalidatiecentrum 8,68,58,68,6 
 Volwassenen    8,7
 Jeugd    8,2
 Kinderen    8,4
Revalidatieafdeling in ziekenhuis 8,58,68,68,6 
 Volwassenen    8,7
 Jeugd    8,4
 Kinderen    8,3
ZBC (MSR) 8,28,38,78,6 
 Volwassenen    8,7
 Jeugd    
 Kinderen    
Totaal: alle aangeleverde revalidatie-instellingen 8,58,58,68,6 
 Volwassenen    8,7
 Jeugd    8,2
 Kinderen    8,4
Wat is het gemiddelde rapportcijfer dat patiënten geven aan de revalidatie-instelling?

Tevredenheid – Aanbeveling

Groep# 20172018201920202021
Revalidatiecentrum 96%95%95%95% 
 Volwassenen    97%
 Jeugd    92%
 Kinderen    93%
Revalidatieafdeling in ziekenhuis 81%93%87%91% 
 Volwassenen    89%
 Jeugd    
 Kinderen    82%
ZBC (MSR) 89%91%79%73% 
 Volwassenen    85%
 Jeugd    
 Kinderen    
Totaal: alle aangeleverde revalidatie-instellingen 92%94%87%86% 
 Volwassenen    91%
 Jeugd    92%
 Kinderen    92%
Welk percentage van de patiënten zou de revalidatie-instelling aanbevelen aan andere revalidatiepatiënten?

# Om Benchmarkmogelijkheden te verbeteren worden prestatie-indicatoren vanaf 2019 op concern niveau aangeleverd. Voor 2019 konden revalidatie-instellingen zelf bepalen of ze afzonderlijke locaties of 1 concernaanlevering deden. Om deze reden is de indeling van de groepen vanaf 2019 iets gewijzigd.

De tevredenheid van patiënten is met een 8,7 bij volwassenen, een 8,2 bij de jeugd en een 8,4 bij kinderen zeer goed te noemen. Ook het aanbevelingsgedrag ligt bij de verschillende typen instellingen met gemiddeld 91% bij volwassenen en 92% bij jeugd en kinderen hoog. Hierbij is met name het aanbevelingspercentage van 97% bij volwassenen in revalidatiecentrum opvallend hoog.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen de revalidatiesector wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dit onderzoek richt zich op het toetsen van bestaande behandelingen en het ontwikkelen van nieuwe revalidatiebehandelingen. Een volledig overzicht van alle afgeronde promotieonderzoeken in 2021 is te vinden op de pagina Promoties en Oraties 2021.

Meer weten over onze kwaliteit? Ga naar revalidatiecheck.nl, cijfers over de kwaliteit van zorg

Revalidatiecheck.nl: vind en vergelijk

Wil jij weten welke kwaliteit jouw (beoogde) revalidatie-instelling levert? Ben je op zoek naar informatie over revalidatie in jouw regio? Of wil je revalidatie-instellingen met elkaar vergelijken? Op Revalidatiecheck vind je behandelingen en kwaliteitscijfers van 45 instellingen voor medisch specialistische revalidatie in Nederland.

Ouders van Pleun: ‘Een goed gevoel komt door de kleine dingen’

20 november 2020 wordt de elfjarige Pleun uit Valkenswaard getroffen door een herseninfarct; de Ziekte van Lyme, zo blijkt later, is de trigger. Na haar opname in het Maastricht UMC+ verwijst de kinderarts Pleun voor klinische revalidatie naar Adelante. Daar kan zij herstellen; met haar broertje en ouders in de buurt. ‘Dat wij zo betrokken werden bij de zorg voor Pleun was zo fijn’, blikken Martijn en Anke, de ouders van Pleun terug. Lees verder

Onderdelen Brancherapport Revalidatie 2021