8 juni 2017

Column Illya Soffer

Bij Ieder(in) krijgen we steeds vaker signalen dat mensen niet tijdig terug naar huis kunnen na hun revalidatie. Aanvragen voor woningaanpassingen of hulpmiddelen worden door gemeenten te traag verwerkt of zelfs afgewezen. Het gevolg is dat mensen onnodig lang in de revalidatiekliniek moeten blijven, terwijl dat natuurlijk vele malen duurder is. De verspilling en wachttijden hopen zich op.

Van mensen die niet in de revalidatiekliniek willen of kunnen blijven, en daarom terugkeren naar hun nog niet aangepaste woning, zijn vreselijke situaties bekend. Zij kunnen soms lange tijd niet douchen, niet in hun eigen bed slapen of hun huis niet meer uit. We horen verhalen van mensen die maandenlang in hun eigen woonkamer moeten kamperen.

Gemeenten hebben bij de decentralisatie in 2015 meer zorgtaken gekregen. Maar tegelijkertijd moeten ze bezuinigen. Het is geen verrassing dat de problemen sindsdien zijn toegenomen. Ook horen we dat het vaak ontbreekt aan deskundigheid in de wijkteams, die de toegang tot voorzieningen moeten regelen. Het oordeel van de revalidatiearts of de ergotherapeut was vroeger leidend; nu staan ook deze professionals vaak machteloos tegenover procedures die maatwerk behoorlijk in de weg kunnen zitten.

Terwijl beleidsmakers roepen hoe belangrijk het is dat iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen, worden tegelijk mensen belemmerd om thuis hun leven en werk weer op te pakken nadat hun revalidatie is afgerond. Het kost ons met elkaar veel geld, tijd en energie.

Gemeenten blijken nog niet in staat het tij te keren. Met Dwarslaesie Organisatie Nederland en Spierziekten Nederland trekken we samen met de revalidatieartsen ten strijde om dat alsnog te doen. Het zou al enorm helpen als er een landelijke spoedprocedure kwam voor mensen die uit revalidatie komen. Ook moet het oordeel van revalidatieprofessionals weer meer leidend zijn voor zorg en voorzieningen.

Laten we onze krachten bundelen in de strijd voor tijdige, passende hulpmiddelen en voorzieningen thuis. Daar kunt u aan meehelpen door uw ervaringen te melden bij het Nationale Zorgnummer: 0900 23 56 780. Want hoe je het ook wendt of keert, een half jaar kamperen in je woonkamer, in afwachting van rolstoel en traplift, dat is niet normaal. 


Gerelateerde blogs