Het Convent van Hoogleraren is een adviesorgaan van de VRA. Alle revalidatieartsen die daarnaast ook hoogleraar zijn aan een Nederlandse universiteit in het vak revalidatiegeneeskunde maken deel uit van dit Convent. Het Convent van Hoogleraren adviseert het bestuur over diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de revalidatiegeneeskunde en de optimale organisatie van de revalidatiezorg en alles wat daarmee samenhangt. Het Convent van Hoogleraren geeft ook adviezen aan het Concilium en de Commissie Wetenschap & Innovatie.

Contact en leden

Secretaris: Prof. dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily, J.M.A.Visser-Meilij@umcutrecht.nl
Voorzitter: Prof. dr. G.M. (Clemens) Rommers g.m.rommers@gmail.com

Prof. dr. C.A.M. (Coen) van Bennekom
Prof. dr. A.I. (Annemieke) Buizer
Prof. dr. R. (Rienk) Dekker
Prof. dr. J. (Jan) Geertzen
Prof. dr. A.C.H. (Sander) Geurts
Prof. dr. V. (Vincent) de Groot
Prof. dr. J.W. (Jan Willem) Gorter
Prof. dr. C.G.M. (Carel) Meskers
Prof. dr. F. (Frans) Nollet
Prof. dr. G.M. (Gerard) Ribbers
Prof. dr. J.S. (Hans) Rietman
Prof. dr. G.M. (Clemens) Rommers
Prof. dr. C.K. (Corry) van der Sluis
Prof. dr. R.J.E.M. (Rob) Smeets
Prof. dr. A.M.C.F. (Jeanine) Verbunt