Laden Evenementen
  • Dit evenement is voorbij.

In vervolg op de strategienota ‘kinderrevalidatiegeneeskunde: ‘elk kind wil gewoon mee doen!‘ uit 2019, organiseert de sectie kinderrevalidatiegeneeskunde van de VRA samen met Revalidatie Nederland op 6 oktober a.s., van 14:00-16:00 uur, een strategische werksessie kinderrevalidatie. De werksessie vindt plaats op de Oudlaan 4 te Utrecht met een borrel na afloop. Doelgroep voor deze strategische werksessie zijn kinderrevalidatieartsen, -managers en bestuurders van de revalidatie-instellingen.

Concept programma

TijdInhoud
14:00 – 14:15 uurWelkom en introductie
Het doel van deze werksessie is om gezamenlijk de strategische thema’s voor de
komende jaren te concretiseren en activiteiten te benoemen om de doelen
realiseren. Deze input wordt gebruikt voor het opstellen van een vervolg op de
strategienota ‘kinderrevalidatiegeneeskunde: elk kind wil gewoon mee doen!’ uit 2019.

Tijdens deze plenaire aftrap wordt ook een korte terugkoppeling gegeven over de

behaalde doelen van de afgelopen jaren.
14:15 – 15:00 uurUiteen in groepen per onderwerp
De deelnemers verdelen zich over onderstaande thema’s:
– (Externe) profilering
– Opleiding en onderwijs
– Kwaliteitsboring en implementatie
– Netwerk
– Wetenschappelijke ontwikkeling en innovatie
– Herinrichten van zorg
– Focus op doelgroepen met afstand tot zorg
– (evt. nog een nog nader te bepalen thema)

Vanuit de kindersectie revalidatiegeneeskunde vindt begeleiding plaats in elk van

de groepen. Het is de bedoeling het thema te verdiepen en concretiseren aan de
hand van onderstaande vragen:
– Concretisering doelstelling
– Resultaten komend jaar en daarna
– Activiteiten en actiehouders
– Benodigde support van anderen
– Randvoorwaarden
15:00 – 15:15 uurPauze
15:15 – 15:45 uurTerugkoppeling actieplan vanuit groepen
Elke groep licht voor het behandelde thema de acties toe met een korte pitch aan
de hand van bovengenoemde vragen.
15:45 – 16:00 uurAfronding en vervolg
Waar raken de thema’s en acties elkaar en hoe kan men elkaar hierin versterken?
Uitkomst is dat het voor iedereen helder is wie wat gaat oppakken en wie eigenaar is.
16:00 – 17:00 uurBorrel

Praktische informatie

6 oktober 2023 @ 14:00 16:00

Gardens Business Centre Oudlaen

Oudlaan 4
Utrecht, 3515 GA Nederland
+ Google Maps